Çalışma ŞeklimizHer işletme kendine özgü iş süreçlerinin, yönetim yapısının ve iş gücünün, kültürünün, algılarının ve alışkanlıklarının dolayısı ile de özgün bir kişiliğinin mevcudiyeti nedeniyle özeldir! 

Çelebi, tüm çalışmalarında işletmenin kişiliğine uygun, gerçekçi, kendi öz gücüyle uygulayabileceği, sürdürülebilir, çağdaş bilgi ve bilime dayandırılmış, uygulama pratiklerini dikkate alan, etkin, sonuçları ölçülebilir ve gözlemlenebilir sistemler kurmaktadır.

Danışmanlık ve eğitim çalışmalarımızda kullandığımız genel iş akışı ve çalışma şeklimiz aşağıdaki şemada gösterilmektedir.

 

 

1.Gizlilik Anlaşması

Çalışmalarımıza, detaylarını buradan inceleyebileceğiniz veya buradan pdf formatında indirebileceğiniz, Gizlilik İlkemizin açıklanması ve bu konuda karşılıklı olarak yasal bir sözleşme imzalayarak başlıyoruz.  Çünkü ticari sırlarınızın iş yaşamınız için ne derece kıymetli olduğunu biliyoruz.

Ticari sır kavramını;

"Müşterilerimizin faaliyet alanı ile ilgili yalnızca belirli sayıdaki mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen, elde edilebilen, rakiplerince bilinmemesi ve üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken işletme ve şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgi, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerden oluşur."

şeklinde tanımlıyor ve hiçbir durumda açıklamıyor, kullanmıyor ve üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz.

 

2.İhtiyaç Analizi

İşletmelerin bir iyileştirme ve/veya geliştirme sürecine alınmasından önce, mevcut problemlerin ve ihtiyaçların, çağdaş yönetim bilimleri ve konuyla ilgili bilinen en iyi uygulamalar ışığında gerçekçi bir tanımının yapılması, yapılacak çalışmaların başarısına tesir edeceği açısından gereklidir.

Bu nedenle,  tarafınızdan beyan edilen ihtiyaçlarınızı, uzman gözüyle inceleyerek birlikte gerçekçi bir değerlendirme yapıyoruz. Diagnostik çalışması adını verdiğimiz bu süreç sonunda;

  • Danışmanlık ve/veya eğitim ihtiyaçlarınızın detaylı bir analizi yapılmış,
  • Mevcut sorunların / ihtiyaçların karşılıklı mutabakatı sağlanmış,
  • Varsa bilinmeyen diğer aksaklıklar hakkında farkındalık sağlanmış ve
  • Karşılıklı işbirliği ve eşgüdüm tesis edilmiş ve
  • Uygulanacak çözümlerin geliştirilmesi için sağlıklı bir çıkış noktası tesis edilmiş

oluyor.

  

3.İhtiyaçlarınıza uygun çözümlerin geliştirilmesi ve uygulama planının hazırlanması

Analiz çalışmasından elde ettiğimiz bilgi, belge ve bulguları, işletmenin iş hedeflerine ve sektöründeki rekabet gücüne tesirleri açısından değerlendirerek uygulanacak çözümleri geliştiriyoruz.

İşletmenin kişiliği, bu aşamada sürekli aklımızda bulunuyor. Böylece,

  • Gerçekçi,
  • İşletmenin kendi öz gücüyle uygulayabileceği,
  • Sürdürülebilirliği olan

çözüm yollarını buluyoruz. Ürettiğimiz çözümlerin güncel bilgi ve bilime dayandırılmasına ve sektörel en iyi uygulamaları dikkate almasına, sonuçlarının ölçülebilir ve gözlemlenebilir olmasına özen gösteriyoruz

Sonuç olarak üretilen çözümleri sizinle paylaşıyor, değerlendiriyor, başarıya tesir edebilecek öngörülebilen hususlar konusunda görüş alış verişinde bulunuyor ve üzerinde karşılıklı mutabakata varmaya müteakip bir uygulama planı hazırlıyoruz.

 

4.Geliştirilen çözümlerin uygulanması ve işletme bünyesine uydurulması

Doğru çözümlerin üretilmesinin önemli olduğu kadar, bunların hayata geçirilmesinin de önemli olduğuna ve dikkatle icra edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu gerçekten hareketle; uygulama aşamasında sizinle birlikte çalışıyor, anlatıyor, yaparak gösteriyor ve uygulamanıza refakat ediyoruz.

Ortaya konulan her tedbirin, işletme tarafından uygulanabilir olmasına, benimsenmesine titizlikle çalışıyoruz.

Eğitim çalışmalarımızda; eğitimle beklenen hasılanın ve/veya erişkin bireylerde davranış değişikliğinin gerçekleşmesini sağlamak için hassasiyet gösteriyor ve her duruma özel etkili eğitim metotları kullanıyoruz.

 

5.Ölçme ve değerlendirme

Yapılan her danışmanlık ve eğitim çalışması ile elde edilen sonuçların performansının; uygulanan çözümlerin sağlığı, varsa düzeltme ihtiyaçları ve hedefler ile mevcut durum arasında oluşabilecek saplamalar hakkında önemli ipuçları içermekte olduğunu biliyoruz.

Çözüm sağlığı ölçümlerimizden elde ettiğimiz bulguları birlikte değerlendiriyor ve ihtiyaç duyulması halinde alınacak ilave tedbirleri tespit ederek uygulama planlarında tadilatlar yapıyoruz.

 

6.İzleme

Uygulama planlarında belirlenen yol haritasına bakarak yapacağınız seyahatin uzun vadeli aşamalarında da yanınızda oluyoruz. Bunu yaparken; değişimi, gelişimi ve iyileştirmeyi benimsediğinizi, özümsediğinizi ve hayatınızın bir parçası haline getirdiğinizi görmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte müdahale gerektiren durumlarda görüş ve önerilerimizi sizinle paylaşıyor ve daha sağlıklı bir iş yaşamının keyfini birlikte çıkartıyoruz.


İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.