Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Depo Tasarım ve Yönetimi 
 

AMAÇ

 

Depoların etkin bir şekilde yönetimi, işletmenin karlılık ve verimliliğine önemli etkileri olan bir konudur. Bu eğitimde müşteri hizmet düzeyini düşürmeden optimal düzeyde stok bulundurmanın, etkin stok yönetimi için etkin depo yönetiminin temel yaklaşım ve yöntemleri açıklanmaktadır.

 

 

İÇERİK

 

 • Malzeme Yönetimi, Malzeme Yönetimi’nin Amaçları, Malzeme Tipleri, Malzeme Kodlama Sistemi
 • Stok ve Depo Kavramları,
 • Lojistik Yönetimi ve Depolar
 • Etkin Stok Yönetimi için Depo Yönetiminin Temelleri
 • Depo, Depolama ve Dağıtım Merkezi Kavramları
 • Lojistikte Depolamanın Yeri, Depoların Değişen Rolleri
 • Depo Organizasyonu ve Diğer Bölümlerle İlişkileri
 • Depolarda Adresleme
 • Depo Yerinin Seçimi, Kullanılan Analitik Yöntemler
 • Elleçleme Ekipmanları
 • Depo Tasarımı Metodolojisi
 • Depolamada Bilgi Teknolojileri
 • Depolamada Adresleme ve Yerleştirme Teknikleri, FIFO vd. Kurallar, Bar kod Kullanımı, RFID Kullanımı
 • Depo Yönetimi ve Depolama Prosedürleri
 • Depo Performans Değerlendirme Ölçütleri
 • Otomatik Depolama ve Çekme Sistemleri

 

 

KİMLER KATILMALI

 

Planlama, Satın alma , Depo, Sevkıyat, Üretim ve Lojistik Bölümü Çalışanları...