Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Satın Alma ve Tedarik Yönetimi 
 

AMAÇ

 

Bu eğitimin amacı günümüzün giderek artan rekabet koşullarında, malzeme, ürün ve hizmet fiyatlarının sürekli artma egilimi içinde olduğu bir ortamda, kalite ve rekabet avantajını yakalamak için satın almacıların ve tepe yöneticilerin neler yapabileceğini tartışmaktır. Günümüzde artık satarken değil satın alırken kazanılmaktadır. Üreticiler veya satıcılar kendi fiyatlarını kendi istedikleri gibi belirleyememektedirler. Eğitimde özellikle satınalmanın beş temel doğrusu olan doğru zaman, doğru miktar, doğru fiyat, doğru kalite ve doğru kaynak seçimi üzerinde durulmaktadır.

 

 

İÇERİK

 

 • Satın alma niçin önemlidir?
 • Satın almanın önemi eskiye göre niçin daha da artmıştır.?
 • Satın almanın beş temel doğrusu:
  • Doğru zaman
  • Doğru fiyat
  • Doğru kalite
  • Doğru miktar
  • Doğru kaynak
 • Satın almada değer analizi
 • Doğru miktar ve stok kontrol politikalarının gözden geçirilmesi
 • Doğru fiyat ve fiyat analizleri
 • Fiyat belirlemede ve tekliflerin değerlendirilmesinde öğrenme eğrisi etkisi
 • Satın almada psikolojik boyut, pazarlık ve iletişim yönetimi
 • Yapma - satınalma kararları
 • Satın almada kabul örneklemesi planları ve ilgili standartların kullanımı
 • Tedarikçi seçimi ve değerlendirilmesi
 • Satın almada bilgi sistemi ve form tasarımı
 • Çeşitli örnek olaylar ile tartışma

 

 

KİMLER KATILMALI

 

Satın alma departmanlarında çalışanlar, işletmelerin tedarik süreçlerinde görevli olanlar, her kademedeki yöneticiler...