Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

4857 Sayılı İş Kanunu Açısından İnsan Kaynakları Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları 
 

AMAÇ


Mevcut yasaların ışığında, işe alım ve işten çıkarma aşamalarında yapılan belirgin hatalar sonucu işverenin uğradığı kayıpların önlenmesi ve idari yaptırımlardan korunmak maksadıyla uyulması gereken kuralların belirtilmesi, katılımcıların bilinçlendirilmesi
İÇERİK


YÜKÜMLÜLÜKLER

 • İşyerini bildirme
 • İstisnalar
 • Eşit davranma ilkesi
 • İşyerinin veya bir bölümünün devri
 • Geçici iş ilişkisi Yeni iş arama izni
 • Çalışma belgesi
 • Toplu işçi çıkarma
 • Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu
 • Askerlik ve kanundan doğan çalışmaÜCRET

 • Ücret ve ücretin ödenmesi
 • İşverenin ödeme aczine düşmesi
 • Ücretin gününde ödenmemesi
 • Ücretin saklı kısmı
 • Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hak edişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü
 • Ücret hesap pusulası
 • Ücret kesme cezası
 • Asgari ücret
 • Yarım ücret
 • Fazla çalışma ücreti
 • Genel tatil ücreti
 • Hafta tatili ücreti
 • Ücret şekillerine göre tatil ücreti
 • Yıllık izin ücreti Ücretten indirim yapılamayacak haller
 • Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği


ÇALIŞMA SÜRECİ

Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

Olağanüstü hallerde fazla çalışma

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

Geçici iş göremezlik

Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi

Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

Yıllık ücretli iznin uygulanması

İzinde çalışma yasağı

Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

İzinlere ilişkin düzenlemeler

Sigorta primleri

İşin Düzenlenmesi

Çalışma süresi

Telafi çalışması

Çalışma süresinden sayılan haller

Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

Ara dinlenmesiÇALIŞMA YASAKLARI

 

Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

Yer ve su altında çalıştırma yasağı

Gece çalıştırma yasağı

Analık halinde çalışma ve süt izni

İşçi özlük dosyasıÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİDevletin yetkisi

Yetkili makam ve memurlar

Yetkili memurların ödevi

Muafiyet

Diğer merciler tarafından yapılan teftişler

İşçi ve işverenin sorumluluğu

Zabıtanın yardımıİDARİ CEZA HÜKÜMLERİİş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

Genel hükümlere aykırılık

Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık

Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık

KİMLER KATILMALI


Kuruluşların insan kaynakları veya personelden sorumlu yönetici ve uzmanları, yönetici adayları ile orta ve üst düzey yöneticiler
 ...