Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Üretim Yönetimi 
 

AMAÇ

 

 

KOBİ'lerin planlama eksiklerinden ileri gelen problemlerinin tespiti

Müşterilerin isteklerinin fiyat/zaman/kalite/miktar açısından en iyi şekilde karşılanması için gerekli sistemleri aktarmak

İşletmelerde verimliliği/ karlılığı artırmak

İşletmelerde insan gücü ve makine kaynaklarından maksimum şekilde yararlanmak

Üretim Yönetimi kavramı hakkında bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek

 

 

 

İÇERİK

 

Üretim Yönetimi / Neden?

Planlama fonksiyonları nelerdir?

Planlama Araçları nelerdir?

Sistem analizi ve Organizasyon

Stok Yönetimi / Malzeme-mamul

Maliyetler/ Bütçe hazırlama

Verimlilik/ Karlılık

Performans ölçütleri

Etkinlik ölçütleri ( Raporlar-Formlar-Mukayese tabloları vb..)

Bilgisayar destekli üretim yönetimi

Fireler

 

 

 

 

KİMLER KATILMALI

 

Kalite Değerlendirme (QA) Müdürleri, Üretim Müdürleri, Ruhsat Müdürleri, Depo Müdürleri

Plânlama, Üretim, Depo, Sevkıyat ve Lojistik bölümü çalışanları...