Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Türkiye'de Devlet Destekleri ve Yatırım Teşvikleri 
 

Amaç:

Katılımcılara; devlet tarafından işletmelere sağlanan desteklerin genel çerçevesini ve mantığını aktarmak, konularına ve uygulama sahalarına göre destekler hakkında özet bilgiler vermek ve destekler için başvuru usul ve esaslarını aktarmaktır.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Destek sağlayan devlet kurumlarını tanıyacaklar,
 • Desteklere ait genel çerçeveyi izah edebilecekler,
 • Destek sağlayıcı kurumların talep ettiği belgeleri ve başvuru esaslarını öğrenecekler ve
 • İhtiyaçlarına uygun devlet desteklerinin neler olduğunu tespit edebileceklerdir.

 
İçerik:

 • Devlet desteklerinin genel uygulama esasları
 • Destek sağlayan devlet kurumları
 • Desteklemeye esas olan ana konular ve faaliyet alanları
 • KOSGEB Destekleri
 • DTM ve İGEME destekleri
 • TÜBİTAK Destekleri
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı destekleri
 • Hazine Müsteşarlığı yatırım teşvikleri
 • Tarım Bakanlığı destekleri
 • Ar-Ge ile ilgili Vergisel Teşvikler
 • Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Destekleri
 • Diğer Finansman Kaynakları ve Kredi Sağlayan Kuruluşlar
 • Destekler ili ilgili bilgi kaynakları
 • İhtiyaçlara uygun destek kaynaklarının sorgulanması ve soru – cevap çalışması

 

Kimler Katılmalı:

Mikro, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin yöneticileri, muhasebe çalışanları, bir iş kurmayı veya mevcut işini geliştirmeyi planlayan kişiler / işyeri sahipleri...