Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

İletişim ve Motivasyon 
 

İÇERİK

 

 • Kaynakların farkına varmak ve kullanmak
 • Öğrenmeyi öğrenmek
 • Bakış açılarını geliştirmek
 • Esneklik ve ahenk geliştirmek
 • Zihinsel boyutlar
 • Hedef belirlemek ve amaç saptamak stratejileri
 • Temsil sistemleri
 • Göz hareketleri

Dilde ustalaşmak

 • Stratejik sorularla yönlendirmek
 • Dilde yeniden çerçevelemek
 • Çözüm teknikleri ve S:C:O:R:E model
 • İp oyunu
 • Kurumdaşlık ve Biz bilinci
 • Sinerji yaratmak ve yüksek motivasyon stratejileri...