Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Dış Ticaret Teknikleri 
 

İÇERİK

 • Ticaret nedir
 • Dış ticaret nedir, Riskleri nelerdir, riskleri azaltma yöntemleri nedir
 • Türkiye'nin dünya ticaretindeki yeri
 • İhracat nedir,ihracatçı olma şartları
 • Dış ticaret mevzuatı hükümlerine göre ihracat çeşitleri
 • İhracat rejimi/Kambiyo hükümlerine göre ihracat çeşitleri
 • Uluslar arası ödeme şekilleri
 • Uluslar arası ödeme şekillerinden akreditif işlemleri,kuralları,hukuku
 • İhracat fiyat hesaplama ve muhasebeleştirme
 • İhracat teklif hazırlama (proforma hazırlama)
 • Dış ticarette kullanılan belgeler ve bunları düzenleme.(ürüne/ülkeye göre)
 • İhracatta pazarlama(ürün odaklı,müşteri odaklı)
 • Pazar araştırması yapma(masa başı araştırması,yerinde Pazar araştırması) ,müşteri bulma
 • İhracatta KDV istisnası
 • E-ticaret hakkında bilgi ve uygulamaları, değerlendirilmesi
 • Uluslar arası pazarlarda marka kavramı ve önemi
 • Uluslar arası ticarette teslim şekilleri
 • INCOTERMS 2000 (E,F,C,D grubu ve tarafların yükümlülükler)
 • Uluslar arası ticarette nakliye, lojistik ve sigorta işlemleri
 • İhracat gümrük işlemleri ve mevzuatı
 • İhracatta Factoring,forfaiting,forward işlemleri uygulama ve faydaları
 • İthalat nedir,ithalatçı olma şartları
 • İthalat çeşitleri
 • İthalatta haksız rekabetin engellemesine yönelik önlemler
 • İthalatta masraf kalemleri ve hesaplama yöntemleri
 • Gümrük Birliği, Türkiye açısından değerlendirme
 • EFTA hakkında bilgi
 • AB yardımları, hibeler, uyum süreci
 • İhracatta devlet destekleri
 • Serbest Bölgeler
 • Dış ticarette bilinmesi gereken kısaltma ve terimler
 • Dış ticarette yazışma teknikleri...