Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Marka ve İtibar Yönetimi 
 

AMAÇ

İnsanların ve kurumların en önemli varlığı itibarlarıdır.  Toplumda itibar kazananlar toplumu yönlendirme, daha çok iş kazanma ve daha geniş kaynakları harekete geçirme fırsatlarını yakalarlar.  İtibar, uzun bir sürede tutarlı davranışlarla kazanılır, ancak çok kısa sürede yitirilebilir.  

Şirketler itibar kazandıkça, marka değerlerini ve dolayısıyla şirket değerlerini yükseltirler. İtibar kazanmak için birçok boyutta tutarlı davranış göstermek zorunludur.  Öncelikle, şirketler sundukları ürün ve hizmetlerle farklılık yaratarak ekonomik değer yaratmadırlar.  Bu husus rekabette başarılı olmak, büyümek ve sürdürülebilir karlılık için önemli adımlardan biridir.

Bu eğitimde marka ve kurumsal itibarın, ürün pazarlama üzerindeki etkileri ile, örnek vak’a çalışmalarının ışığı altında yöntemler incelenecektir.

 

İÇERİK

 • Marka yönetimi
 • Marka nedir?
 • Markanın gücü
 • Nasıl karar verilir?
 • Marka neden önemlidir?
 • Marka oluşturma süreci
 • Kurumsal kimlik çalışması
 • Marka mimarisi (marka stratejisi)
 • Marka imajı
 • Marka vaadi
 • Konumlandırma
 • Güçlü bir marka nasıl yaratılır?
 • Markanın yeniden yapılandırılması
 • Marka öğeleri
 • Marka iletişimi
  • Reklâm
  • Halkla ilişkiler
  • İtibar yönetimi
  • Kurumsal vatandaşlık
 • Marka yerleştirme
 • Marka değeri
 • Stratejik iletişim
 • İş hedefleri ve stratejik iletişim
 • İş hedefleri ve iş sonuçları
  • Dün
  • Bu gün ve yarın
 • Stratejik iletişim planı
 • İletişimden kaynaklanan sorunlar
 • İletişim ilkeleri
 • Kurumsal algılama
 • Operasyonel ve stratejik pr

 

KİMLER KATILMALI

Şirketlerin pazarlama departmanlarında çalışanlar, şirket üst düzey yöneticileri, pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyenler...