Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Empatik İletişim 
 

AMAÇ:

Kurumların başarı ya da başarısızlığını etkileyen en önemli konulardan birisi de kurumsal iletişim sistemidir. İletişim kurma becerimiz hayatımızın her alanında ve döneminde bizi etkilemektedir. Bireylerin hayat boyu başarılarını bu derece etkileyen bir konu tabii ki kurum içi ve kurumun diğer tüm ilişkilerinin de temelini oluşturmaktadır. Kurumsal iletişim sisteminin bir şirkette güçlü olması tüm birim ve pozisyonlardaki çalışanların birbirleriyle bilgi alışverişi içinde olmasını sağlamakta, bu da kurum verimliliğini doğrudan etkilemektedir.  Etkin geribildirim, işin hata payını azaltmakta; başarı oranını yükseltmektedir.

Bu eğitimin amacı şirket içinde kişilerarası ilişkilerin, kişilik tipleri ve davranış özelliklerinin empatik bir anlayış ile olumlu yönde geliştirilmesini sağlamaktır

 

 İÇERİK 

 • İletişim Nedir?
 • Temsil Sistemleri
 • İletişim Süreci
 • İletişim Sürecinin Öğeleri
 • İletişim Sürecinin İşleyişi
 • Tek Yönlü İletişim
 • Çift Yönlü İletişim
 • Örgütsel İletişim Türleri
 • İletişim Ağları
 • Salkım Modeli
 • Yıldız Modeli
 • Zincir Modeli
 • Çember Model
 • İletişimin Etkinliği
 • Yaygın İletişim Engelleri
 • Dinleme Nedir?
 • Empatik Yaklaşım...