Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Enerji Yönetimi ve İşletmelerde Enerji Maliyetlerinin Düşürülmesi 
 

AMAÇ

Endüstriyel isletmelerde enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin isletme ekonomisi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması olarak özetlenmektedir.

 

İÇERİK

 • Dünya'da ve Türkiye'de genel enerji durumu
 • Türkiye'de enerji verimliliği kanunu
 • Enerji yönetim sistemi
 • Enerjinin verimli kullanılabilmesi için alınabilecek önlemler (firmalara göre değişiklik gösterebilir)
  • Kompanzasyon ve harmonimler
  • Aydınlatma sistemleri
  • Elektrik motorları, fanlar, pompalar
  • Basınçlı hava
  • Isıtma sistemleri
  • Soğutma sistemleri
 • Görüş ve öneriler

 

KİMLER KATILMALI

İşletmelerin her kademedeki yöneticileri, mühendisler ve tüm üretim planlama sorumluları...