Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Gıda İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi 
 

 

AMAÇ

Gıda güvenliğiyle ilgili insan sağlığın tehdit eden fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri önlemek, yok etmek veya kabul edilebilir seviyeye indirmek için mikrobiyoloji, gıda kaynaklı hastalıklar, hijyen kuralları, temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili temel prensiplerin öğretilmesidir. GMP kuralları ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde işletmenin uymak zorunda olduğu hijyen ve sanitasyon kuralları konusunda bilinçlendirmektir.

 

İÇERİK    

  • Temizlik ve dezenfeksiyon tanımlamaları
  • Kişisel hijyen sağlama yöntemleri
  • Gıda üretim alanlarındaki hijyen problemlerinin anlatımı
  • Mikrobiyolojiye giriş
  • Riskli Gıdalar
  • Gıda zehirlenmeleri
  • Hijyen kuralları
  • Üretim alanlarının hijyenik hale getirilmesi
  • Hijyenik depolama kuralları
  • Gıda üretim alanlarında pest-kontrol yöntemleri

 

 

KİMLER KATILMALI

Gıda maddelerinin üretiminden son tüketiciye ulaşana kadar, gıda üretim, ambalajlama, depolama ve sevkiyatında çalışan tüm personel, uzmanlar,üst ve orta kademe yöneticiler...