Eğitim Programı İçeriği

Eğitim Programlarına Geri Dön


 

Avrupa Birliği Hibe Fonları İçin Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 
Eğitici : Hülya TETİK
Tarih : 18.09.2010 - 25.09.2010
Yer : Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Salonu
Ücret : 50 TL
 
 

 Amaç

Avrupa Komisyonu, proje yönetiminin kalitesini artırmak ve Avrupa Birliği'nin sağladığı hibe fonlarının kullanım etkinliğini iyileştirmek amacıyla, 1990'ların başında, Proje Döngüsü Yönetimi adını verdiği proje yönetim metodolojisini uygulamaya koymuştur.

Bu prensip ve süreçler AB hibe fonlarının kullanımı amacıyla hazırlanan proje önerilerinin yanı sıra, Dünya Bankası, UNDP, Dünya Sağlık Örgütü gibi hibe fonu sağlayan kurumlar tarafından da aranmaktadır.

Avrupa Birliği'nde her çeşit projenin tasarımı ve yönetiminde kullanılan Proje Döngüsü Yönetimi metodolojisi, projelerin tasarımı ve yönetiminde kullanılan bir dizi aracı kapsamakta ve projelerde ilgili tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalara standart oluşturmaktadır.

Bu prensipler ve metodoloji, projenin fikir aşaması ile başlamakta, faaliyetlerin somut olarak tanımlandığı ve öneri bütçelerinin hazırlandığı döneme kadar geçen süreyi tanımlamaktadır. Hibe fondan faydalanmak isteyen bir kuruluştan, projesine ilişkin hazırlıklarını bu metodoloji çerçevesinde yürütmesi beklenmektedir.

Söz konusu metodoloji, dikkatle takip edilmesi gereken bir faaliyetler zinciri olup, içeriğinin iyi anlaşılamaması, uygulamada aksaklıkların doğmasına ve kaynaklardan istifade edilememesine yol açabilmektedir.

Bu türden istenmeyen durumların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak maksadıyla hazırlanan Avrupa Birliği Hibe Fonları İçin Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi bu alanda yüksek kalitede çıktılar üretebilecek ve hibe kaynaklardan etkili ve etkin şekilde istifade edilebilmesine vesile olabilecek işgücü yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.

 

İçerik

1.Avrupa Birliği Hakkında Özet Bilgi 

a.Kuruluş gerekçesi

b.Politikaları

c.Türkiye ile AB ilişkilerinin genel değerlendirmesi ve finansal destek

d.AB Hibe fonları hakkında genel bilgi

 • Hibe fonlarının tanıtılması
 • Hibe fonu sağlayan diğer kurum ve kuruluşların tanıtılması
 • Hibe fonu araştırma yöntemleri

2.Proje Döngüsü Yönetimi 

a.Proje döngüsü yönetimi

 • Proje nedir
 • Proje geliştirme ve uygulamada genel prensipler
 • Mantıksal çerçeve yaklaşımı
 • Proje hazırlanmasında mantıksal çerçeve yaklaşımının aşamaları
 • Analiz aşaması
 • Planlama aşaması
 • Faaliyet planı ve bütçe hazırlama

b.Projenin ön değerlendirmesi ve proje önerisinin yazılması

 • Kavram notu hazırlanması
 • Proje önerisinin yazılması
 • Projenin önerisinin yazılmasında öncelikli konular

c.Projenin ödevlerinin değerlendirmesi

3.Proje Başvurusu Çağrılarının İzlenmesi, Başvuru Usul ve Esasları 

a.Proje Başvuru çağrılarının takip edilmesi

b.Başvuru usul ve esasları

c.Proje önerisinin hibe başvurusu yapan kuruluş tarafından değerlendirilmesi

 • Hibe başvurusuna Finansman sağlanması
 • Hibe sözleşmesi imzalanması (hibe sözleşmesi şartlarının tanıtımı)

4.Proje Uygulama ve Yönetimi 

a.Projelerde uygulama izleme ve değerlendirme (iç ve dış izleme)

b.İcraya ilişkin genel hususlar

c.Satın alma kuralları

d.Raporlama&hibe ödeme süreci
...İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.