1.2 INCOTERMS ve Sigorta

 

 

 

Sigorta konusu sadece taşımacılık faaliyeti çerçevesinde değil aynı zamanda incoterms klozları içerisinde de çok önemli bir yer tutan ve ne yazık ki bazı yanlış anlamalar çerçevesinde ihracatçılarımızın ve ithalatçılarımızın mağduriyetle karşılaştıkları bir konudur. Bu tür olumsuzluklar daha ziyade ICC’nin resmi incoterms metninin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır.

Toplam 13 adet terim içerisinde sadece “CIF” ve “CIP” klozlarında sigorta ifadesi geçmekte diğerlerinde geçmemektedir. Bunun dışındaki terimlere ilişkin olarak resmi metne bakıldığında “no obligation” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifade “tarafların birbirlerine karşı yükümlülüğünün bulunmadığı” anlamını taşır ve süreç içerisindeki risklerin aynen devam ettiği malumdur. O nedenle, mağduriyete mahal vermemek için

kural olarak riski kim yükleniyorsa sigortayı o yaptırmalıdır

ya da taraflar bu hususla ilgili olarak sözleşmeye hüküm koymalıdırlar

 

 

Bunun dışındaki yöntemlerin riskli olduğu hususu göz önüne alınmalıdır.

Sigorta konusuna ilişkin ICC tarafından düzenlenmiş diğer hususlar;