1.6 Taşıma Fiyatlandırma İlkeleri

 

 

 

 

Taşıma fiyatlandırma esası; taşıma türü, tipi ve araca bağlı olarak değişmektedir. Nakliyatçı, taşıma sözleşmesine dayanarak malı veya paketini göndericiden teslim alarak gönderilene teslim etmekle yükümlü olup, bu işi bir taşıma ücreti karşılığında yapmaktadır.


 

1.6.1 Denizyolu Taşımaları Fiyat Tarifeleri

 

Denizyolu taşımalarının yoğun olduğu bölgelerde sürekli ve düzenli sefer yapan nakliye firmaları ile gemi armatörleri "Konferans tarifeleri" adıyla herhangi bir bölgeye yapılacak veya o bölgeden yüklenecek denizyolu taşımalarında, sabit taşıma ücret tarifeleri uygulamaktadırlar.

 

a) Genel Kargo Gemileri: Denizyolu taşıma ücretleri ağırlık/hacim (ton veya m3/weigh or measurement) "hangisi fazla ise" esasına göre saptanmaktadır. Dolayısıyla denizyolu taşımacısı navlun ücretini malların toplam ağırlığına veya toplam hacmine göre talep etme seçeneğine sahiptir.

b) Konteynır Gemileri: Konteynır navlun ücretleri, 20' veya 40' kuru yük/üstü açık, platrack/platform tipi Konteynırların adedi üzerinden hesaplanır. Denizyolu ile yapılan Konteynır taşımalarında ağırlık/hacim hesabı kullanılmaz.

c) Ro-Ro Gemileri: Ro-Ro gemilerinde taşınan karayolu treylerlerinin uzunluğu 16.00/16.50 mt. genişliği de 2.50 mt. olan gemide kapladığı uzunluğu (linermeter) esas alınarak hesaplanır. Ro-Ro gemileriyle taşınan denizyolu Konteynırlarının taşıma ücretleri 20' veya 40' Konteynır başına, genel kargo için taşıma ücreti ise ağırlık /hacim esasından hesaplanır.

 

Denizcilik sektörüne ilişkin taşıma ücretleri, serbest piyasa koşullarında oluşarak, Şubat-Temmuz ayları arası düşük düzeyde ve Ağustos-Ocak arası yüksek düzeyde seyretmektedir.

 

 

1.6.2 Demiryolu Taşımaları Fiyat Tarifeleri

 

Demiryolu taşıma ücretleri 100 kg esası ile 10,15,20 ve 25 tonluk bareme göre saptanmakta ve uluslar arası taşıma ücret tarifelerine bağlı olarak uygulanmaktadır.

Ayrıca 2 dingilli vagonlarda 15 tonluk, 20 tonluk ve 25 tonluk yükler, 4 dingilli vagonlarda ise 20 tonluk ve 25 tonluk yükler için ton başına alınan navlun ücretleri de mevcuttur.

 

Ülkemizin Avrupa ülkeleri ile yaptığı demiryolu taşımalarında "B-PO Balkan-Yakın Doğu Uluslar arası Eşya Tarifesi" kullanılmaktadır.

 

Ortadoğu ülkeleri ile yapmakta olduğumuz demiryolu taşımalarında "CMO Ortadoğu Demiryolları Uluslararası Tarifesi" kullanılmaktadır.

 

Rusya Federasyonu ile yapmakta olduğumuz demiryolu taşımalarında ise "Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 01.02.1998 tarihinde yürürlüğe giren 1608 sayılı Tarife’nin hükümleri" uygulanmaktadır.

 

 

1.6.3 Karayolu Taşımaları Fiyat Tarifeleri

 

Dış ticaretimizin karayolu nakliyelerinde taşıma fiyatı, komple araç esasına göre belirlenmekte ve standart bir taşıma ücret tarifesi bulunmamaktadır.

Genellikle bir treylerin hacmi, taşıdığı ağırlıktan 3 kat fazladır. Bu nedenle parça yük (qrupaj) taşımalarında, karayolu taşımacılık ücretleri 3 m3=1 ton veya 1 m=5 m3 esasında hesaplanır.

Karayolu taşıma ücretleri ihracat taşımalarının yoğun olduğu Ağustos-Ocak aylarında, diğer aylara nazaran daha yüksek seyretmektedir. Ülkemize karayolu ile yapılan ithalat taşımalarının ücretleri ise, Avrupa'dan Ortadoğu ülkelerine yapılan transit karayolu taşımalarının yoğunluğuna göre değişmekte ve genellikle Kasım-Aralık aylarında yükselmektedir.