2 ULUSLAR ARASI TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ

 

 

 

 

Her dış ticaret işleminde ihracatçı ve ithalatçı, teslim şeklinin yanı sıra bir ödeme şekli üzerinde de anlaşır. İthalatçının satın aldığı malla ilgili endişeleri gibi, ihracatçının da sattığı malın bedelini eksiksiz ve zamanında alma endişesi söz konusudur. Ödeme şekilleri, ihracatçının bu endişesini önlemek amacıyla uluslar arası geçerliliği olan terimlerde ifadesini bulan ve uluslar arası mevzuatlarda sınırları ve şartları belirlenmiş ödeme koşullarını içerir.

 

 

2.1 Belli Başlı Ödeme Şekilleri

 

Peşin Ödeme (Cash Advance)

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents)

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)

Kabul Kredili Ödeme  (Accceptance Credit)