2.3 Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)

 

İhracatçının mal bedelini beklemeksizin mallarının yüklenmesini ve ihracatını gerçekleştirerek ithalatçıya göndermesi ve ithalatçının da malları aldıktan sonra mal bedelini ihracatçıya transfer etmesi esası üzerine kurulu bir ödeme şeklidir.

 

Mal mukabili ödeme şekli, ihracatçı açısından çok büyük bir risk taşımaktadır. İhracatçı firmalar, ithalatçıya güvenmedikleri ve çok iyi tanımadıkları durumlarda bu ödeme şeklini kullanmamalıdırlar.

 

 

2.3.1 Mal Mukabili Ödeme Şeklinde İş Akış Şeması