Dünya Bankası Sivil Toplum Fonu
Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi, merkezi Washington DC’de bulunan Kalkınma Hibesi Girişimi bünyesinden sağlanan kaynaklarla son dokuz yıldır (daha evvel Küçük Hibeler Programını olarak bilinen) Sivil Toplum Fonu Programı’nı uygulamaktadır.

Program 2010’da de Türkiye’de 10. kez uygulanacak ve sosyal konularda aktif olan ve Gençlik konusunda proje sunabilecek kapasitedeki Sivil Toplum Kuruluşlarına 5,000 Amerikan Dolarına varan miktarlarda hibe verilecektir.

Hibeler STK’ların yürüttüğü küçük ölçekli gençliğe yönelik tasarlanan projelere verilecektir. Bu yılın teması: “Gençliğin Güçlendirilmesi için Vatandaş Katılımı” olarak belirlenmiştir. Amaç gençliğin ve gençliğe yönelik çalışan grupların, kalkınma konusunu sahiplenmelerini sağlamak, bu amaçla projeleri vasıtasıyla kamu sektörü ile iletişime geçerek katılım ve sosyal sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeleridir.

Bu yılki Sivil Toplum Fonu Programına Gençlik konusunda proje başvurusunda bulunmak isteyen STK’lar için Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından aşağıda detayları verilen başvuru kılavuzu hazırlanmıştır.

 www.worldbank.org.tr

Dokümanı MS Word biçiminde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. (Dosya Boyutu : 162 KB)