Sivil Toplum Diyaloğu-II: Mikro Hibe Programı
Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB politikalarının planlanması ve uygulanmasında karşılıklı bilgi ve en iyi uygulamaların alışverişi ve Türkiye, AB üye ülkeleri ve diğer aday ülkeler arasında diyaloğun teşvik edilmesini destekleyen hibe proje tekliflerini beklemektedir. Hibe projeleri AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında desteklenecektir.

Bu proje, Türkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu çerçevesinde gerçekleşmesi gereken, küçük ölçekli projelerle (tek seferlik toplantıların organizasyonu/katılımı, konferanslar, seminerler, çalıştaylar, vb.) STK’lara finansal yardım sunulmasını amaçlamaktadır.

Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:

http://www.cfcu.gov.tr;
http://www.abgs.gov.tr;
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Bu hibe programı kapsamında başvurular, Hibe Başvuru Rehberinin yayınlanmasından itibaren, mevcut bütçenin limitleri dahilinde, en son başvuru süresine kadar devamlı olarak alınacaktır.

Başvuruların teslimi için en son tarih 30 Kasım 2010, yerel saat 16.00’;dır