Soğutma Tesisatlı Araç Alımı Hibe Desteği
Tarım ve Köyisleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından Makine-Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarım&hayvancılıkla uğrasan faal isletmelere ve bireylere Soğuk Hava Tesisatlı (Frigorifik) Araç Alımıyla ilgili destek verilmektedir. Destekten faydalanabilmek için şirketlerin almak istediği araçla ilgili bilgi ve belgeleri içeren proje hazırlamaları gerekmektedir.

Hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin Tarım İl Müdürlükleri’ne asil ve kopya klasörler olarak ve elektronik ortamda teslim edilmesi gerekmektedir. Yapılan başvurular illerde değerlendirilecek ve başvurular 20 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Projelerin 2 ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu program 81 ilde geçerlidir.

Projenin olumlu bulunması durumunda verilecek olan destek, toplam araç bedelinin %50'sinin hibe olarak verilmesini kapsamaktadır.

Bireysel başvurularda 50.000 TL'ye, şirket başvurularında 100.000 TL'ye kadar proje hazırlanması mümkündür.

Daha önceki etaplarda soğutuculu araç desteğinden faydalanmış olan kişi ve kurumlar tekrar başvuru yapamazlar.

Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı için başvuruda bulunacak yatırımcıların, soğuk zincire giren et ve süt konularının birisinde hem üretim (canlı hayvan) yapması hem de üretilen ürünlerin islenmesi konusunda mevcut faal bir tesise sahip olması gerekir. Canlı hayvan üretimi yapmak şartıyla soğuk hava deposuna sahip kesimhaneler için de hibe desteği verilir.

Su ürünleri konusunda yetiştiricilik ve/veya avcılığını yapan soğuk hava deposu olan ve üretilen ürünleri isleyen mevcut faal bir tesisi olan başvuru sahipleri hibe desteğinden faydalanabilirler.

Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımlarında, taşıma aracı ve soğutma sistemi bir bütün olarak değerlendirilir ve ayrı ayrı üniteler halinde yapılan başvurular hibe kapsamında değerlendirilmez.

Soğuk hava tesisatlı taşıma aracının 2 yıl sureyle satılamayacağı konusunda araç ruhsatına şerh konulur.

Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı kapasitesi üretim ve/veya üretim tesisi kapasitesi ile uyumlu olmalıdır, ticaret odası kayıt belgesi, ana sözleşme ve TKB üretim izin belgesini ibraz etmelidir.

Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı kapsamında sut taşıma tanklarına hibe desteği verilmez.