Tarım Makine-Ekipman Alımı Hibe Desteği
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe destek verilecek tarımsal makine ve ekipmanlarına ilişkin tebliğ 18 Mart’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştır..

Hazırlanacak projeler doğrultusunda tarımsal makine-ekipman alımlarında %50 oranında hibe desteği verilecektır. Bu doğrultuda 100.000 TL’ye kadar olan projelere 50.000 TL’lik hibe desteği sağlanacaktır.

Hibe desteğinden tüm Türkiye’deki uygun şartları ve nitelikleri taşıyan tarım şirketleri ve çiftçiler faydalanabilecektir.

Hibe programı kapsamında aşağıdaki makine-ekipmanların alımı için başvurular alınacaktır:

 • Anıza direkt ekim makinesi
 • Arıcılık makine ve ekipmanı
 • Balya makinesi
 • Basınçlı sulama sistemi kurulması
 • Canlı balık nakil tankı
 • Çayır biçme makinesi
 • Çeltik fide dikim makinesi
 • El traktörü
 • File sistemi kurulması
 • Biçer bağlar
 • Hububat harman makinesi
 • Lazerli tesviye aleti
 • Mısır hasat tablası
 • Mibzer
 • Motorlu tırpan
 • Pamuk toplama makinesi
 • Pancar söküm makinesi
 • Patates söküm makinesi
 • Pülverizatör
 • Rüzgar makinesi
 • Sap parçalama makinesi
 • Sap toplamalı saman makinesi
 • Silaj makinesi
 • Soğuk hava tesisatlı taşıma aracı
 • Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı
 • Gübre dağıtma makinesi
 • Taş toplama makinesi
 • Diskaro-Goble
 • Yem hazırlama makinesi
 • Zeytin hasat makinesi
 • Koyun kırkma makinesi
 • Tambur Filtre