Sunuş Sırasında Kullanılan Görsel Araçlar

 

 

Sunuş sırasında kullanılan teknik yardımcılar sunuşun başarısında çok önemli etkendir. Çünkü öğrendiklerimizin %75’ini görsel ve işitsel araçlarla öğreniriz. Ancak bunun yanı sıra teknik yardımcılar, dezavantajları nedeniyle dinleyicilerin dikkatini dağıtmaya neden olabilirler. Bu nedenle sunuşa uygun teknik araçların seçilmesi gerekmektedir. Genellikle görsel gereçlere ilişkin seçiminiz ne kadar zamanınız olduğuna ve sunuş yerindeki olanakların çeşitliliğine bağlıdır.

 

 

Görsel malzemelerin kullanılış amacı: