Sunuşun Kontrolü

 

 

Konuşmacının etkili sunuş tekniklerini ne kadar başarıyla gerçekleştirdiği bir sunuş değerlendirme formu ile değerlendirilebilir.

Her konuşmacının sunuşundan sonra katılımcıların doldurdukları değerlendirme formları bir araya getirilir. Üyelerin verdiği toplam puanlar toplanarak ortalaması alınır. Ortalama puan konuşmacının değerlendirme puanıdır. Ortalama puanı yüksek olan konuşmacının diğer konuşmacılara göre daha başarılı olduğu sonucuna varılır.

 

 

Örnek Sunuş Değerlendirme Formu

 

GÖZLENECEK NİTELİKLER

 

                 

DERECELER                                     ÖNERİLER

1 İlgi çekme 1 2 3 4 5  
2 Konu adı-amacı 1 2 3 4 5  
3 Güdüleme (Motivasyon) 1 2 3 4 5  
4 Gözden geçirme 1 2 3 4 5  
5 Geçiş 1 2 3 4 5  
6 Akıcılık 1 2 3 4 5  
7 Sözel destek öğeleri 1 2 3 4 5  
8 Ses tonu (Vurgu) 1 2 3 4 5  
9 Konuşma hızı 1 2 3 4 5  
10 Sözcük seçimi-söyleyiş 1 2 3 4 5  
11 Eğitim yardımcıları 1 2 3 4 5  
12 Eğitim yardımcılarını kullanma 1 2 3 4 5  
13 Beden hareketleri 1 2 3 4 5  
14 Kendine güven 1 2 3 4 5  
15 Dinleyiciye karşı tutum 1 2 3 4 5  
16 Ara özet 1 2 3 4 5  
17 Geçişler 1 2 3 4 5  
18 Göz ilişkisi 1 2 3 4 5  
19 Sonuç özeti 1 2 3 4 5  
20 Tekrar güdüleme 1 2 3 4 5  
21 Kapanış 1 2 3 4 5  
22 Zamana uyum *            

TOPLAM :