Amacın belirlenmesi

 

 

Sunuş planlamasındaki en önemli adımlardan biri sunuş amacının belirlenmesidir. Sunuş içeriğinden önce bu amacı tesbit edersek içeriği de bu amaç doğrultusunda oluşturabiliriz. Sunuşumuzun amacına göre sunuş biçimimiz de değişir. Amacımız sunuş yapacağımız konu hakkında hedef kitleyi bilgilendirmek, ikna etmek, eğlendirmek ya da bu amaçların bir bileşimi olabilir. Dinleyiciyi bilgilendirmek, ikna etmek ya da eğlendirmek istiyorsanız sunumunuzun içermesi gereken özellikler de değişir.

 

Eğitmek/Öğretmek/Bilgilendirmek: Bu tür amaçlı sunuşlar hedef kitleyi konuya ilişkin bilgilendirir ya da bilgi düzeyini artırır ya da belli durumlarda kullanabileceği bilgileri verir. Eğer sunum amacınız hedef kitleyi bilgilendirmekse sunumdan önce dinleyiciler arasında kaç kişinin bu konu hakkında bilgi sahibi olduğunu ve bu konudaki bilgi düzeylerini bilmeniz gerekmektedir. Dinleyicilerin sunuş içeriğini tam olarak öğrenebilecekleri ve öğrendiklerini yaşamlarına geçirebilecekleri sunuş teknikleri kullanılmalıdır.

İkna Etmek: Sunuşunuzun amacı hedef kitleyi bir görüş konusunda ikna etmekse sunuşunuzu ileri sürdüğünüz görüşü destekleyen örnekler, kanıtlar, istatistiksel analizler kullanarak yapmalısınız.


Eğlendirmek: Amacınız, bir sosyal etkinlikte ya da bir kutlamada dinleyiciyi eğlendiren ve keyif veren bir sunuş yapmaksa bu sunuş özel bir anlatım tarzı gerektirebilir. Konuyla ilgili fıkra anlatmak, mizah unsuru kullanmak, öykülere yer vermek bazen de kostüm ve aksesuarlarla canlandırmalar yapmak sunuşun etkililiğini artırabilir.