Grafik Yöntemiyle Başabaş Noktası

 

 


Sabit Giderler:40.000TL

SF:2TL

DG:1,2TL

 

Satış Miktarı

(Birim)

Değişken

Giderler(TL)

Sabit

Giderler (TL)

Toplam

Giderler (TL)

Satış

Tutarları (TL)

Kar

(Zarar) TL

0

0

40.000

40.000

0

(40.000)

20.000

24.000

40.000

48.000

40.000

(24.000)

40.000

48.000

40.000

88.000

80.000

(8.000)

60.000

72.000

40.000

112.000

120.000

8.000

80.000

96.000

40.000

136.000

160.000

24.000

100.000

120.000

40.000

160.000

200.000

40.000

120.000

144.000

40.000

184.000

240.000

56.000

140.000

168.000

40.000

208.000

280.000

72.000

160.000

192.000

40.000

232.000

320.000

88.000

 

 

Örnek:

A işletmesinin Toplam Sabit Giderleri 24 milyar TL, Toplam Değişir Giderleri 40milyar TL’dir. İşletmenin toplam satışları 100 milyar TL olduğuna göre , satış tutarına göre BBN’nı hesaplayınız.

BBN= 24 milyar TL/[1-(40 milyar TL/100 milyar TL)]

BBN= 40 milyar TL’dir.