Nakit Başabaş Noktası

 

Faaliyet hacminin, işletmenin nakit durumu üzerindeki etkilerini ortay koyabilmek için, kara geçiş grafiğinden yararlanılabilir. Başka bir deyişle işletmenin hangi üretim düzeyinde para giriş ve çıkış yönünden başabaş noktasına ulaşılacağı bu analizlerle sonuca bağlanır.

Sabit maliyetlerden, nakit çıkışı gerektirmeyen giderlerin düşülmesiyle, nakit başabaş noktası bulunur.

 

Nakit BBN=(Top. Sabit Maliyet- Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler) / (Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Maliyet)