Kara Geçiş Analizinde İşletmenin Gelir ve Giderlerinin Hesaba Katılması

 

İşletmenin diğer gelir ve giderleri diğer bir deyişle, faaliyet dışı gelir ve giderleri önemli tutarlara ulaşıyorsa, kara geçiş noktasının hesaplanmasında dikkate alınabilir. Ancak faaliyet dışı gelir ve giderleri, olanak ölçüsünde analize katmak gerekir. İşletmenin diğer gelirleri, diğer giderlerini aşıyorsa, kara geçiş noktası hesaplanırken, aradaki fark sabit giderler toplamından indirilir. Diğer giderlerin diğer gelirleri aşması durumunda ise fark sabit giderlere eklenir.