Finansal Analiz ve Kontrol

 

Finansal analiz de, finans yöneticisinin görevleri arasında yer almaktadır. Finansal analiz, firmanın yönetimi açısından ,

 

 

Finansal analiz yoluyla sağlanan bilgiler,firma yönetimi ile ilgili çeşitli konularda alınan kararların temelini oluşturduğu gibi, sağlıklı bir planlama içinde gerekli bulunmaktadır. Firmanın cari durumu ve faaliyet sonuçları değerlendirilmeden, sağlıklı ve tutarlı bir planlama yapmaya olanak yoktur.Bu nedenle finansal analiz, finans yöneticisinin planlama fonksiyonunu yerine getirmesi açısından da önem taşır.