Ticari Faaliyet ve İşletme Türleri

 

 

İşletmeleri iki ana grupta sınıflandırarak incelemek mümkündür. Bunlar;

 

-    Şahıs İşletmeleri,

-    Sermaye Şirketleri

 

Önem ve yoğunluk açısından sermaye şirketlerini daha detaylı inceleme faydalı olacaktır. TTK hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit, ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar, sermaye şirketi olarak addolunmaktadırlar.

 

Limited şirket; en az 2 en çok 50 hakiki veya hükmi şahıs tarafından kurulan, ortakların mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut bir sermaye şirketidir. Limited şirketler asgari 5.000 YTL sermaye ile kurulabilen, ortaklar kurulu tarafından tespit edilen bir veya daha fazla müdür tarafından temsil edilen sermaye şirketidir.

 

Anonim şirket, bir ünvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle sorumlu olan şirkettir. Ortaklarının mesuliyeti, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır. En az 5 kişi ve 5.000 YTL sermaye ile kurulabilen, tüm ortaklardan oluşan Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulu tarafından temsil edilen ve yönetilen sermaye şirketidir.

Ortakları için, limited ve anonim şirketlerde en önemli husus ortakların ticari ve kamu borçlarına karşı olan sorumluluklarıdır. Bu yüzden bu konu aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır