çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Danışmanlık Desteği

Yazdır


Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı
İşletmelerin, yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletici kuruluşların, yatırım yönlendirme, atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırma, idari ve teknik mevzuat uygulaması, ürün - yöntem geliştirme ve benzeri hususlarda yapacakları çalışmalar kapsamında planlama, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma - geliştirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yurtiçi - yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamın ve katma değerin arttırılabilmesi için yeni işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile gerekli danışmanlık ihtiyaçlarına destek verilmesidir.

Bu Destekten Beklenen Yararlar
İşletmelerin, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma - geliştirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama, enformasyon, yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yurtiçi - yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamın ve katma değerin arttırılabilmesi amacıyla gerekli danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesidir.

Bu Destekten Kimler Yararlanabilir?
KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı İşletmeler, Girişimciler, Yeni Girişimciler ve İşletici Kuruluşlar yararlanabilir.

Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?
KOSGEB’in İşletme başına sağlayacağı Danışmanlık Desteği parasal üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir.
Destek Oranları İşletme başına sağlayacağı üst limiti aşmamak koşulu ile, Gelişmiş Yörede %60, Normal Yörede %70 ve Kalkınmada Öncelikli Yörede %80’dir. Gruplandırılmış Danışmanlık Desteğinden faydalanacak yeni girişimciler için destekleme oranı %100’dür.
Kaynak : KOSGEB
  
Bu sayfa 26.03.2010 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 12883 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ