çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Yazdır


1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

98/10 sayılı "Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ" (Tebliğ),  “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

 

1501 - BAŞVURU SÜRECİ

PROJE BAŞVURU, DEĞERLENDİRME FORMLARI VE MEVZUAT

 

Proje Başvurusu ve Dokümanları

         

Proje Öneri Değerlendirmesi

Program Mevzuatı

 

GENEL BİLGİLER

Destek programına proje başvurusunda bulunmak için http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulamanın kullanılması gerekmektedir. Söz konusu adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje başvurularının yapılmalıdır. Proje başvuruları sadece yukarıdaki adresten yapılmakta olup, hiçbir şekilde basılı doküman kabul edilmeyecektir.

İnternet üzerinden TÜBİTAK’a iletilen proje önerileri, ön değerlendirme sonrasında elektronik ortamda hakemlere gönderilmektedir. Hakemler, Ar-Ge faaliyetinin yapılacağı firmayı ziyaret ederek, başvuruda bulunan firma ile projeye ilişkin görüşmekte ve AGY200 kodlu değerlendirme raporunu da internet üzerinden doldurarak TÜBİTAK’a iletmektedir.

Proje önerisi, ilgili Teknoloji Grubu Komite toplantısında hakem görüşleri de dikkate alınarak görüşülmekte ve son karar oluşturulmaktadır. Proje başvurusundan projeye ilişkin kararın oluşturulduğu sürecin tüm aşamalarında kuruluşlar e-posta ile veya yazılı olarak bilgilendirilmektedir.

1501-DESTEK SÜRECİ

DESTEK BAŞVURUSU, İZLEME, DEĞERLENDİRME FORMLARI VE MEVZUAT

Dönemsel Destek Başvurusu

 Proje  İzleme

Mali Rapor

 Temlikname

Transfer Ödemesi

Program Mevzuatı

 

PROGRAM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Desteklenmesine karar verilen projelere ilişkin teknik ve mali dokümanlar altı aylık dönemler (1. Dönem : 1 Ocak - 30 Haziran,  2. Dönem : 1 Temmuz – 31 Aralık)  kapsamında hazırlanarak en geç takip eden dönemin üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulmalıdır.

 Projelerin dönemsel “Ar-Ge Yardımı İstek Formu AGY300-02” biri asıl ve sıcak imzalı, iki kopya olmak üzere “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” (Uygulama Esasları)’na uygun olarak hazırlanarak TÜBİTAK’a başvurulmalıdır.   

Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler gereğince Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nda belirtilen esaslar ve kurallara uygun olarak hazırlanan Mali Rapor,  Yeminli Mali Müşavire değerlendirilip, tasdiki yaptırılarak Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500-04)  Ar-Ge Yardımı İstek Formu AGY300-02 ekinde sunulmalıdır.

Projenin her bir dönemi için hazırlanan ilgi raporlar Başkanlığımıza ulaştıktan sonra, AGY300-02 ön değerlendirme sonrasında projenin izleyicisine gönderilmektedir. İzleyici öncelikle AGY300-02 inceleyip sonrasında da proje sahibi kuruluş yerinde ziyaret ederek projenin dönemsel gerçekleşmeleri hakkında bilgilendirme alır ve Dönemsel İzleme Raporu AGY400-02’nu hazırlar.

İzleyicinin değerlendirmesini tamamlanamasının ardından AGY300-02 dönem başvurusu, Dönemsel İzleme Raporu AGY400-02 ve Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu AGY500-04  incelenir ve uygun bulunan destek tutarı firmanın bildirdiği banka hesabına aktarılır.
Kaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 17.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 17459 defa okunmuştur.Editör: Dt. Aysun ÇELEBİ