çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

EUROSTARS

Yazdır


EUROSTARS nedir?
Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerin Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir destek prgramıdır. EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?
Avrupa Birliği KOBİ tanımına uygun işletmeler ana ortak (proje koordinatörü) olarak EUROSTARS projesi başlatabilirler. Fakat bu tanıma uygun olmayan işletmeler, büyük firmalar, üniversite veya araştırma kuruluşları da EUROSTARS projelerinde ortak olarak yer alabilmektedir.

EUROSTARS projesinde ana ortak (proje koordinatörü) olacak KOBİ’lerin personelinin en az %10’unun Ar-Ge faaliyetlerinde çalışıyor olması veya cirosunun en az %10’unu Ar-Ge faaliyetlerine ayırması gerekmektedir. Proje koordinatörü olmayan KOBİ’ler ve büyük firmalar için bu koşul geçerli değildir.

EUROSTARS projelerinde olması gereken özellikler nelerdir?
EUROSTARS projeleri aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:
 • Proje ana ortağı, EUROSTARS üyesi ülkeden bir KOBİ olmalıdır.
 • Proje ana ortağı Avrupa Birliği KOBİ tanımına uymalıdır.
 • Proje faaliyetlerinin ve bütçesinin en az %50’si projede yer alan KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • Proje en fazla 3 yıl içinde tamamlanmalıdır.
 • Hedeflenen ürün veya süreç proje tamamlandıktan sonra en geç 2 yıl içerisinde pazara sunulmalıdır.

EUROSTARS’ın EUREKA programından farkı nedir?

 • EUROSTARS Programı proje başvurularına sürekli açık değildir. Genellikle yılda 2 kere çağrı açılmakta ve son başvuru tarihinden önce projelerin EUROSTARS ofisine internet üzerinden sunulması gerekmektedir.
 • EUROSTARS Programının başvuruları doğrudan Brüksel’deki EUROSTARS ofisine yapılmaktadır. Proje başvurusu yapmak ve başvuru formuna ulaşmak için www.eurostars-eureka.eu adresindeki web sitesine kayıt olunmalıdır.
 • EUROSTARS başvuruları uluslararası panel değerlendirmesinden geçecektir. EUROSTARS programına başvuran firmalar ayrıca TÜBİTAK hakem değerlendirmesi sürecinden geçmeyecektir.

EUROSTARS projeleri nasıl desteklenir?
EUROSTARS projeleri "Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında desteklenmektedir. EUROSTARS projelerine katılan büyük ölçekli firmaların  projelerine %60 oranında, KOBİ’lere ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

EUROSTARS programına katılan ülkelerin listesi aşağıda sunulmaktadır.
 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa 
 • Güney Kıbrıs 
 • Hollanda
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsrail
 • İsveç
 • İsviçre
 • İtalya
 • İzlanda
 • Letonya
 • Litvanya
 • Macaristan
 • Norveç
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovenya
 • Türkiye
 • Yunanistan
EUROSTARS PROJESİ BAŞLATMAK

1. EUROSTARS web sitesine kayıt olmak
www.eurostarts-eureka.eu adresindeki EUROSTARS web sayfasına kayıt olunarak, EUROSTARS başvuru formu ve başvuru kılavuzunun bilgisayarınıza indirilmesi önerilmektedir.

2. Proje ortağının bulunması
EUROSTARS programının proje çağrıları içermesi nedeniyle programa belirli dönemlerde proje başvurusunda bulunulabilmektedir.  Dolayısıyla, proje çağrısının açılmasının ardından çağrı kapanana kadar geçen süre içerisinde proje konsorsiyumunun erken oluşturulması, proje başvurusu üzerinde çalışılması için size  zaman kazandıracaktır. Proje fikrinize henüz bir ortak bulamadıysanız, aşağıda yer alan EUREKA ortak arama formunu doldurarak bize başvurmanız durumunda sizin için en kısa zamanda uygun bir proje ortağı bulunması için girişimlerde bulunulacaktır.

3. EUROSTARS başvurusunun hazırlanması
Proje ortağınız belirlendikten sonra, EUROSTARS başvuru formunun hazırlanması  ve çağrı kapanış tarihinden önce EUROSTARS web sayfası aracılığıyla EUREKA'ya iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle EUROSTARS web sayfasına kayıt olmanız,  proje başvurusu yapabilme hakkı kazanacak olmanız açısından da büyük önem taşımaktadır.  EUROSTARS başvuruları doğrudan www.eurostars-eureka.eu adresine yapılmaktadır. Başvuru yapmanız için aşağıdaki dokümanların elektronik kopyalarının  web sayfası aracılığıyla EUREKA'ya iletilmesi gerekmektedir.

 • EUROSTARS Başvuru Formu
 • Firmanın son yıla ait bütçesi (Uluslararası kabul gören formatta bir bütçenin olmaması durumunda Türkçe bütçe tablosu da iletilebilir)
 • Taslak konsorsiyum antlaşması

3. Ulusal başvuru formunun hazırlanması
Proje başvurusu yapıldıktan sonra, proje başvuruları EUREKA tarafından uluslararası uzmanların katılığı bir panel tarafından değerlendirilecektir. Panel değerlendirmesi sonucunda EUROSTARS projesi olmaya hak kazanan firmalar, http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinde yer alan uygulama kullanılarak 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı'na proje başvurularını iletmeleri gerekmektedir.

4. Sözleşme imzalanması ve destek süreci
Ulusal başvuruların TÜBİTAK'a iletilmesinin ardından ilgili TEYDEB  teknoloji  grup komitesine sunularak, destek kapsamına alınacak proje bütçesi konusunda karar oluşturulacaktır. Karar sonrasında da firma ile sözleşme imzalanarak, projenin destek süreci başlatılacaktır.
Kaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 19.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 13046 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ