çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

EUREKA nedir?

Yazdır


EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği platformudur. 1985 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülke ve Avrupa Birliği’nin katılımıyla kurulan EUREKA o tarihten bu yana 2500’den fazla Ar-Ge projesinin  desteklenmesini ve 25 Milyon Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi yaratılmasını sağlamıştır.

EUREKA, Avrupa’nın rekabetçiliğinin arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki firmalar, üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, EUREKA;

 • ikili ve çoklu işbirliği projeleri ile kısa zamanda ticarileşebilecek ürün, süreç ve hizmetler geliştirilmesini,
 • şemsiye programları (umbrellas) aracılığıyla stratejik öneme sahip teknoloji alanlarında ülkeler arasında yakın işbirliği sağlanmasını ve ikili ve çoklu projeler yaratılmasını,
 • kümeler (clusters) aracılığıyla Avrupa’daki sektör liderlerinin uzun vadeli Ar-Ge işbirlikleri oluşturmasını ve böylece rekabet öncesi araştırma ortaklıklarının kurulmasını,
 • EUROSTARS programı ile de KOBİ’lerin Ar-Ge projelerinin daha hızlı ve avantajlı bir şekilde desteklenmesini

hedeflemektedir.

2007 yılı itibariyle Ülkemizin de arasında bulunduğu 38 ülke ve Avrupa Birliği EUREKA üyesidir.
Almanya İrlanda Norveç
Avusturya İspanya Polonya
Belçika İsveç Portekiz
Çek Cumhuriyeti İsviçre Romanya
Danimarka İsrail Rusya Federasyonu
Estonya İtalya San Marino
Fas İzlanda Sırbistan
Finlandiya Letonya Slovakya
Fransa Litvanya Slovenya
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lüksemburg Türkiye
Hollanda Macaristan Ukrayna
Hırvatistan Malta Yunanistan
İngiltere Monako Avrupa Birliği
 

EUREKA platformundaki ikili ve çoklu projelere, küme projelerine ve EUROSTARS projelerine katılan firmaların Ar-Ge harcamaları,

çerçevesinde desteklenmektedir.

Hangi tip katılımcılar proje başvurusunda bulunabilir'
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar EUREKA’ya başvurabilirler.  

Proje başvurusu için yabancı ortak gerekli mi'

Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir. Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar, ünversiteler veya araştırma kurumları proje ortağı olarak yer alabilirler.

Üniversitelerin EUREKA projelerine katılması mümkün mü'

EUREKA programı kapsamında her üye ülkenin destek sistemi farklılık göstermektedir. Bu kapsamda Türkiye’de üniversiteler doğrudan projelere katılamamaktadır. Ancak üniversiteler KOBİ ya da büyük firmanın yanında ortak olarak projelere dahil olabilirler.

Hangi giderler desteklenecektir'
EUREKA platformundaki projelere katılan firmaların aşağıdaki harcamaları desteklenebilecektir:

 • Personel giderleri.
 • Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
 • Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların  danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yeminli mali müşavir giderleri.
   

Sağlanan desteğin süresinde ve miktarında bir kısıtlama var mıdır'
EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilirler.

Projelere sağlanan desteğin oranı nedir'
EUREKA projelerine katılan büyük firmaların destek kapsamına alınan Ar-Ge harcamalarına %60, KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarına ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.
Kaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 19.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 13843 defa okunmuştur.Editör: Dt. Aysun ÇELEBİ