çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) Destekleri

Yazdır


TTGV Özetle
 

1991 yılından beri özel sektörümüzün Ar-Ge ve Teknolojik Yenilik projelerine destek sağlamakta olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Avrupa Birliği'nin Lizbon Bildirisi'nde de ifade edilen kamunun araştırma ve geliştirme desteklerini özel sektöre ulaştırmada ihtiyacı hissedilen yenilikçi ve dinamik aracı kanallara Türkiye'nin sunduğu Avrupa çapında başarılı bir örnektir.

Farklı düşünce sistemleri üzerine kurulmuş olan kamu ve özel sektör mevzuatları arasında ihtiyacı gün geçtikçe daha fazla hissedilen köprülerden birini sağlayan TTGV, kamu fonlarının kullanımında insiyatifi özel sektörün ağırlığına veren, şeffaf, izlenebilir ve etkin bir mekanizma olarak varlığını sürdürmektedir.

TTGV'nin desteklerinin ana prensibini oluşturan geri dönüşlü ve yürütücü katkılı destekler, kamu fonlarının özel sektörün ulusal Ar-Ge harcamalarına daha fazla ağırlıkla katılmasını teşvik ederek "çarpan etkisi" sağlayan niteliği ile bugüne kadar ülkemiz Ar-Ge kapasitesine önemli faydalar sağlamıştır.

TTGV, özel sektör ve kamunun beklenti, ihtiyaç ve önceliklerini değerlendirmekte, değişen şartlara ve ülkemiz koşullarına uygun yeni destek mekanizmalarını geliştirerek, hizmete almaktadır. TTGV bugün içeride ve dışarıda Teknoloji İnovasyonu alanında aranan bir ortak olmuştur.

 

Vizyonumuz ve Misyonumuz
 

VİZYONUMUZ :

“Ulusal inovasyon sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve ekolojik sistemin korunmasına yönelik etkin rolünü sürdürmek; kendi alanında uluslararası platformda örnek alınan ana oyuncu olmak.”

MİSYONUMUZ :

“Ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek, üreticilerin uluslararası rekabet güçlerini artırmaktır.”

 

Destekler Vizyonumuz
 

Destek mekanizmalarımız, ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşmasına ve Ulusal İnovasyon Sistemimizin gelişmesine katkıda bulunması hedefi doğrultusunda geliştirilmiş ve Ağustos 2006 tarihinden itibaren destek yelpazemizi genişletecek yeni destek mekanizmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.
Bu destek mekanizmalarının oluşturulması aşamasında, üyesi olduğumuz ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da kabul görmüş “Bilginin Ticarileştirilmesi” (VALORISATION of KNOWLEDGE) projesinin yaklaşımı model olarak alınmıştır.

Geliştirilen bu modele (Şekil-1 ve 2) göre bir fikrin/firmanın gelişmişlik düzeyi :

  • Tanımlama (Identification) : Fikrin bulunması aşamasını temsil etmektedir. Kavramın ispatı aşamasında (Proof of concept) bitmektedir.
  • Beslenme (Breeding) : Fikrin iş planından prototip aşamasına ve ilk gelişmenin başlamasına (dahil) geçen dönemi kapsamaktadır.
  • Büyüme (Growing up): Şirketin hızla büyüdüğü dönemi temsil etmektedir.  
Fikrin/firmanın gelişmişlik düzeyine bağlı olarak ilgili dönemlerde yapılan çalışmalar ve gereken destekler :
 
  • Şirket; şirkette yaşanan gelişmeleri;
  • Altyapı; sağlanması gereken fiziksel ve kurumsal örgütlenme desteklerini;
  • Proje/Ürün; projede(ya da üründe) gelinen aşama ve yapılan çalışmaları;
  • Finansman; gereken kaynakların sağlanma yöntemlerini;
  • Girişimcilik; girişimcilik yetenekleri ve eğitimi kapsamında sağlaması gerekenleri;
özetlemektedir.
 
 
 
 
Şekil-1
 
 
 
Şekil-2Kaynak : TTGV
  
Bu sayfa 22.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 10724 defa okunmuştur.Editör: Dt. Aysun ÇELEBİ