çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Ar -Ge Proje Destekleri

Yazdır


Ar-Ge Proje Destekleri

Ardışık ve tümleşik mekanizmaları içeren bu desteklerin amacı; kuruluşlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami faydayı sağlamalarına olanak vererek geliştirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler haline gelmelerini sağlamaktır.

 

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

 

Destek Amacı:  "Teknolojik Ürün" ve "Teknolojik Proses İnovasyonu" kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge faaliyetleri desteklenmektedir. Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler TGP destek kapsamı dışında kalmaktadır.

Hedef Kitle:  Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

Destek Mekanizması: Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerinin Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla oluşturulan desteğin tamamı geri ödemeli olup, destek miktarı en fazla 1.000.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Destek süresi azami 2 yıldır.
 
Bilgi ve İletişim: Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu (proje@ttgv.org.tr)

Başvuru formlarımız yenilenmiştir. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak güncellenmiş formlarımızı indirebilirsiniz.

TTGV ve Ar-Ge Desteği Hakkında Bilgi

Başvuruda Bulunacak Firmalar İçin

Desteklenen Firmalar İçin

TGP Desteklerine Başvuracak Firmaların Dikkatine.

NOT: TÜBİTAK-TEYDEB'e başvuruda bulunan firmaların proje dosyalarının bir kopyalarını TTGV başvuru dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

 

Ticarileştirme Projeleri Desteği

 

Destek Amacı:  TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış firmaların faydalanabileceği Ticarileştirme Projeleri Desteği, bu projeler sonucunda oluşan çıktıların ölçek ekonomisine uygun şekilde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelere destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedef Kitle:  TTGV'nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri.

Destek Mekanizması:  Üst limiti 1.000.000 ABD Doları olarak belirlenen geri ödemeli desteğin çerçevesi ticarileşme sürecinin gereklerine uygun olarak genişletilmiş, tamamlanan Ar-Ge projesi sonrasında uluslararası pazarlarda rekabet gücüne kavuşmak amacıyla yapılması gerekli üretim ve satışa yönelik hazırlık çalışmaları destek kapsamına dahil edilmiştir. Destek süresi azami 1 yıldır.

Bilgi ve İletişim:  Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu (proje@ttgv.org.tr)

TPD Başvuru Rehberi (Revize edilmekte olup, şu an için başvuru kabul edilmemektedir.)

 

Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

 

Destek Amacı:  Kuruluşları arasında beraber çalışma pratiği ve tecrübesinin "Araştırma ve Teknoloji Geliştirme" çalışmalarında teşvik edilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Destek ile ortaklıktan doğan artı değeri artırmak üzere kuruluşların uzmanlık alanlarındaki Ar-Ge birikimlerinin bütünü tamamlayacak tarzda biraraya getirilmesi ve daha kapsamlı Ar-Ge faaliyetlerinde entegrasyonu ve kapasite gelişimini sağlamak temel hedef olacaktır. Destek ile ortak faaliyet alanlarında rekabet öncesi veya rekabet içi işbirliği oluşturmak için bir araya gelen kuruluşların projeleri de desteklenecektir.

Hedef Kitle:  Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri.

Destek Mekanizması:  En az 3 kuruluşun ortaklaşa Ar-Ge projesi yürütmek amacıyla bir Ortak Girişim oluşturması gerekmektedir. Temel ve uygulamalı araştırma süreçlerini de kapsayabilecek projeler için sağlanacak tamamı geri ödemeli desteğin üst limiti 2.500.000 ABD Doları'na çıkarılmıştır. Destek süresi azami 2 yıldır. Ayrıca Üniversite ve araştırma kurumlarından alınması planlanan hizmet alımlarını özendirmeye yönelik teşvikler sağlanmış, projelerin nakit akış yönetimlerini kolaylaştırıcı destek şartları geliştirilmiştir.

Bilgi ve İletişim:  Teknoloji Geliştirme Projeleri Grubu (proje@ttgv.org.tr)

OTGP Başvuru Rehberi
Kaynak : TTGV
  
Bu sayfa 22.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 12754 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ