çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

E-TİCARET KONULARI


Skip Navigation Links
 

E-Ticaretin Avantajları Dezavantajları

Yazdır


Internet uygulamaları geleneksel iş yapma yöntemlerine göre bazı sakıncalarına karşı ihmal edilemeyecek kadar ciddi avantajları vardır.  Bu avantajlarından bazıları şöyledir: 

İşlem Maliyetlerinde Parasal Tasarruflar, Mal ve Hizmetlerin Tesliminde Zaman Tasarrufu, Satın Alma Sistemlerini Birleştirme, Sipariş İşlemlerinde ve Bürokraside Azalama, Müşteriler ve Ortaklar Arasında Yakınlaşma, Büyük ve Küçük Tedarikçiler, Stok ve Envanter Sistemlerine Etkisi.

* İşlem Maliyetlerinde Parasal Tasarruflar:  

Sanal ortamda sipariş verme ve işleme maliyetlerinde önemli düşüler sağlanmaktadır. Forbes rakamlarına göre, Forbes 500 listesindeki şirketlerin geçen yıl içinde karları %26 oranında artmıştır. Bu verimlilik patlamasında bilişim teknolojileri ve e-ticaretin büyük payı bulunmaktadır.

* Mal ve Hizmetlerin Tesliminde Zaman Tasarrufu:

Ağ üzerinden verilen ve işlenen siparişler geleneksel  sürece göre daha kısa sürede gerçekleşmektedir.

* Satın Alma Sistemlerini Birleştirme:

Bu yolla farklı bölüm ve birimlerin tek başına satın alım yapmaları yerine bir merkezde toplanan veriler yardımıyla birleşmiş satın alma yoluna gidilebilir.

* Sipariş İşlemlerinde ve Bürokraside Azalama:

Kağıt üzerinde takip edilen işler yerine elektronik ortamda yapılan işler nedeniyle şirketler dikkatlerini stok ve envanter üzerine yoğunlaştırmakta, tedarikçileriyle daha yaratıcı işbirliği yoluna gitmektedirler.

* Müşteriler ve Ortaklar Arasında Yakınlaşma:

Sıradan mağazalarda hangi müşterinizin, ne zaman, hangi ürünleri satın aldığının kaydını tutmanız pek kolay olmazken Internet üzerinde gerekli yazılım araçlarını kullanarak her bir müşteri ayrı ayrı takibe alınabilmekte ve satışlar artırılabilmektedir.

* Büyük ve Küçük Tedarikçiler:

Internet ile, kapalı yapıdan açık yapıya geçerek küresel ağların getireceği avantajlar sayesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler de (KOBİ) dünya ticaretinde yer almaları mümkün olacaktır. Ayrıca, UNTPDC’ nin (United Nations Trade Point Development Center) geliştirdiği Küresel Ticaret Noktaları Ağı (Global Trade Point Network-GTPNet) KOBİ'lere “Elektronik Ticaret Olanakları” (Electronic Trade Opportunities - ETO) sunmaktadır.

* Stok ve Envanter Sistemlerine Etkisi:

İşletmelerin tedarik yönetimlerinin bir başka yönü de stok yönetimidir. Dolayısıyla etkileşimli olarak hangi üründen ne kadar ve hangi süreyle stok bulunduracağının yönetimi de elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir.

E-ticaretin sağladığı kolaylıklar nedeniyle hızla büyümekte, bu hızlı büyüme ve gelişme sonucunda bazı sorunların ortaya çıkması da kaçınılmaz olmaktadır. Halen işletmeler arası ticarette yaşanan sorunları şöyle sıralayabiliriz:

İnternet eşitsizliği, güvenlik sorunları, yasal sorunlar, elektronik sözleşmelerle ilgili sorunlar, elektronik imza sorunu, şifreleme sorunu, aldatıcı reklam ve haksız rekabet sorunu, spamming, vergi sorunları, denetim sorunları, dil sorunları en önemli sorunlar arasında yer almaktadırlar.

E-ticaret'in satıcının girişimindeki beklentisini karşılamadığı bazı uygulamalar söz konusudur, sık karşılaşılan sorunlar şu koşullar altında ortaya çıkmaktadır ;

  • Statik bir web tasarımı ile satış yapılmaya çalışılıyorsa ve online ödeme/güvenlik sorunları çözülmemiş ise sistem başarılı olamayacaktır.
  • Site içeriği ve görünüşü rakiplere oranla ziyaretçiye güven vermeyecek ölçüde kalitesiz veya e-ticaret'e uygun görsel koşulları taşımıyor ise müşteriyi kendine çekemeyecektir.
  • Alıcıya sunulan ürün veya hizmet aynı veya çok yakın fiyata başka kanallardan, özellikle kolay ulaşılabilir bir mağazadan temin edilebilir nitelikteyse müşteri talebinde azalma ortaya çıkacaktır.
  • Satılan ürün veya hizmet bir bilgi ise ve ücretsiz olarak temin edilebiliyorsa yapılan yatırımın riski büyük olacak ve sistem kendini amorti edemeyecektir.
  • Arama motorlarının dışında online (e-kart, affiliation veya benzer bir servis) veya geleneksel (basın, yayın, ilan, vb.) herhangi bir tanıtım, duyuru veya reklam faaliyeti kullanılmıyorsa web sitesi kendini tanıtamayacak ve müşteri kitlesini oluşturamayacaktır.
  • Satıcının kimliği ve Internet üzerinden satış koşulları sitede doğru ve eksiksiz belirtilmiyorsa, satıcı müşterinin güvenini sağlayamayacak ve dolayısıyla yatırım riski artacaktır.
  • Satılan ürün veya hizmetin potansiyel alıcılarının Internet kullanım oranı düşükse bunun paralelinde satışları da düşük olacaktır.
  • E-ticaret'e yapılan yatırım yapılması gereken minimum yatırımdan küçükse ulaşılmak istenen hedefe varılması da zorlaşacaktır.

Bu koşulların varlığı durumunda yatırım riski çok büyük olacaktır veya eksik yatırım söz konusu olacaktır.
Kaynak : Dr. Selda ENE
  
Bu sayfa 23.04.2010 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 11565 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ