E-ileti
Kime  
Konu  
Nitelikli Eleman DesteğiBu Desteğin Amacı ve Kapsamı
İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile işletmelere/işletici kuruluşlara ve KOSGEB ile işbirliği içinde yürütülen ulusal/uluslararası projelere nitelikli eleman temini için destek verilmesidir.

Bu Destekten Beklenen Yararlar
Bu destekte, en fazla destek süresi 18 (on sekiz) aydır. Belirtilen limitler dahilinde bu süre içerisinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte bu süreye bakılmaksızın KOSGEB desteği sona erer. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları, normal yöre ve gelişmiş yörelerde bu destekten yararlanamayacaktır. Bu destek sayesinde KOBİ'ler bünyelerinde bulunan kalifiye eleman sayısını arttıracak ve bununla birlikte, pazarlama, satınalma, üretim süreçlerini güçlendirecekler.

Bu Destekten Kimler Yararlanabilir?
KOBİ tanımına uyan, imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler

Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) İşletme/işletici kuruluş ve KOSGEB ile yürütülen proje başına toplam 18.000 (on sekiz bin) YTL,
fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunları için tüm yörelerde aylık üst limit 1.000 (bin) YTL,
b) Yalnızca kalkınmada öncelikli yörelerde bu destekten yararlanabilecek 2 yıllık meslek yüksek okulu
mezunlarında aylık üst limit 700 (yedi yüz) YTL ve KOSGEB toplam destek üst limiti 12.600 (on iki bin altı
yüz) YTL, olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.


Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti
İncilipınar Mah. Prof. Muammer Aksoy Blv. 14 ncü Sokak Prestij Ap. A-Blok No:5/11

Şehitkamil - Gaziantep

  • Tlf     : (342) 215 12 61
  • Web  : www.byclb.com