E-ileti
Kime  
Konu  
Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi DesteğiBu Desteğin Amacı ve Kapsamı
Üretimin ve istihdamın artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi amacı ile yeni yatırımlara altyapı ve üstyapı proje giderlerine destek verilmesidir.Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer alan illerde KOSGEB tarafından belirlenen esaslar dahilinde; a) Kurulacak olan küçük sanayi siteleri (KSS) için, altyapı ve üstyapı uygulama projelerine, b) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında, bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak yeni yatırım yapacak olan işletmeler için, üstyapı uygulama projelerine, verilecek desteği kapsar.

Bu Destekten Beklenen Yararlar
Bu destek sayesinde Üretim tesisleri yenilenecek veya büyüyecek. Bunula birlikte çalışma şartları iyileşecek.

Bu Destekten Kimler Yararlanabilir?
KOBİ tanımına uyan, imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmeler

Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) KSS Üstyapı Uygulama Projelerinde projenin onaylanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir
metrekaresi için 3 (üç) TL,
b) KSS altyapı uygulama projelerinde; projenin onaylanmasından sonra KSS içindeki bir işyeri için, 150
(yüz elli) TL,
c) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş
olan sanayi alanlarında, işletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların üstyapı uygulama projeleri için; projenin onaylanması ve bina subasman seviyesinin en az %50’sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı kullanım
alanının bir metrekaresi için 3 (üç) TL, olmak üzere, desteğin toplam üst limiti 10.000 (on bin) TL olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.
Üst limit dahilinde, KSS kooperatif yönetimleri, bu fıkranın (a) ve (b)’de belirtilen seçeneklerin her birisinden veya her ikisinden, işletmeler ise; yalnızca üstyapı uygulama proje desteğinden yararlanabilir


Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti
İncilipınar Mah. Prof. Muammer Aksoy Blv. 14 ncü Sokak Prestij Ap. A-Blok No:5/11

Şehitkamil - Gaziantep

  • Tlf     : (342) 215 12 61
  • Web  : www.byclb.com