E-ileti
Kime  
Konu  
Destek süreciGenel Bilgiler

Desteklenmesine karar verilen EUREKA projeleri kapsamında yapılan harcamalar için destek talepleri, 1 Ocak – 30 Haziran ve 1 Temmuz -31 Aralık tarihlerini kapsayan 6 aylık dönemler halinde yapılmalıdır. Destek talebi için aşağıda belirtilen başvuru formlarının en geç ilgili dönemi takip eden dönemin üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulmalıdır.

 Projelerin dönemsel “Ar-Ge Yardımı İstek Formu AGY303-01” biri asıl ve sıcak imzalı, iki kopya olmak üzere “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” (Uygulama Esasları)’na uygun olarak hazırlanarak TÜBİTAK’a başvurulmalıdır.  

Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler gereğince Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’nda belirtilen esaslar ve kurallara uygun olarak hazırlanan Mali Rapor,  Yeminli Mali Müşavire değerlendirilip, tasdiki yaptırılarak Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu (AGY500-03)   Ar-Ge Yardımı İstek Formu AGY303-01 ekinde sunulmalıdır.

AGY303-01 ön değerlendirme sonrasında projenin izleyicisine gönderilmektedir. İzleyici AGY303-01 inceledikten sonra proje sahibi kuruluş yerinde ziyaret ederek projenin dönemsel gerçekleşmeleri hakkında bilgilendirme alarak, Dönemsel İzleme Raporu AGY403-01’nu hazırlamaktadır.

AGY303-01 dönem başvurusu, Dönemsel İzleme Raporu AGY403-01 ve Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu AGY500-03  sonrasında yapılan incelemeler neticesinde  uygun bulunan destek tutarı firmanın bildirdiği banka hesabına aktarılır.

 

Destek Başvurusu, İzleme, Değerlendirme Formları

Dönemsel Destek Başvurusu

Temlikname

Transfer Ödemesi

Mali Rapor

Proje İzleme

 Mali Değerlendirme ve Tasdik

Mevzuat


Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti
İncilipınar Mah. Prof. Muammer Aksoy Blv. 14 ncü Sokak Prestij Ap. A-Blok No:5/11

Şehitkamil - Gaziantep

  • Tlf     : (342) 215 12 61
  • Web  : www.byclb.com