Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

İş Hukukunda İşçi İşveren Sözleşmeleri 
 

AMAÇ

 

 • Sözleşmeler ve türleri konusunda genel bilgi vermek ve bilinç yaratmak.
 • Sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gerekli hususların altını çizmek.
 • Yapılan sözleşmelerin sağlıklı ve en az risk taşıyacak şekilde düzenlenmesini sağlamada ilgili kişi veya personeli bilgilendirmek.
 • Sözleşmelerin hazırlanması, ifası ve sonuçlandırılmasında taraf olarak hak, menfaat yükümlülükler hakkında bilinçlendirmek

 

İÇERİK

 

İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ

 • Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
 • Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
 • Çağrı üzerine çalışma · Deneme süreli iş sözleşmesi
 • Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri FESİH
 • Süreli fesih · Feshin geçerli sebebe dayandırılması
 • Sözleşmenin feshinde usul
 • Fesih bildirimine itiraz ve usulü
 • Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
 • Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
 • Yeni işverenin sorumluluğu

FESİH HAKKI VE SÜRESİ

 • İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
 • Derhal fesih hakkını kullanma süresi

İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ

 

KİMLER KATILMALI

 

İşletme sahipleri, yöneticileri ve hukukçuları,her seviyedeki yöneticiler...