Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

İnşaat Muhasebesi 
 

AMAÇ

 

Son yıllarda önemi giderek artan inşaat sektöründe, inşaat şekillerine bağlı olarak vergilendirme ve muhasebede özellik arz eden durumlar söz konusu olmaktadır. Eğitimde özellik arz eden uygulamalarda dkkat edilmesi gereken hususlar işlenecek ve yapılacak örnek uygulamalar ile konunun pekiştirilmesi sağlanacaktır.

 

 

İÇERİK

 

Yap sat inşaat işinde muhasebe uygulamaları

Kat karşılığı inşaat işinde muhasebe

Taahhüt işlerinde muhasebe ve yıllara yaygın inşaat ve taahhüt işi

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde muhasebe

Taşeron işlerinde muhasebe uygulaması

İnşaat işlerinin başkasına devri

İnşaat işlerinde inşaatın bitim tarihi

Çeşitli inşaat işlerinin birlikte yapılması halinde gider dağıtımı

Yapı kooperatiflerine taahhüt işi yapılması

İnşaat işlerinde stopaj uygulaması

İnşaat işlerinde KDV tevkifatı

İnşaat işlerinde KDV iadesi

İnşaat işlemlerinde SSK açısından önem arz eden durumlar

İnşaat işlerinde fatura kesme tarihi

Özel inşaat nedir?

Özel - ticari yapı ayırımı

İnşaat işlerinde maliyet ve kar planlaması

İnşaat muhasebesinde örnek hesap planı...