Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

ISO 9001:2000 İç Tetkikçi 
 

AMAÇ

 

Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri ve tedarikçi tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesi, firma yada kuruluşun kendi iç değerlendirmesini yaparak bilgi ve sistemin sürekli iyileştirilmesidir.

 

 

İÇERİK

 

  • Tetkik nedir ? Tanımı ve İç Tetkik hakkında genel bilgi
  • Tetkikçide aranan özellikler
  • İç Tetkikin önemi
  • Objektif delil
  • Tetkik kriterleri
  • Tetkik çeşitleri
  • Tetkik için soru listelerinin hazırlanması
  • Uygunsuzlukların tespiti ve kayıt altına alınması
  • Kayıt düzeltici ve önleyici faaliyetlerin açılması ve takibi

 

 

KİMLER KATILMALI

 

Kalite yönetim sistemi kurmaya çalışan, kuran, yöneten, uygulayan ve bu konuda eğitim almak isteyenler, firmaların kalite yönetim temsilcileri, kalite yönetim ve Ar-Ge biriminde çalışanlar, işletmenin yönetici pozisyonunda olan ve sistemi denetleyen bütün birim ve şahıslar...