Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Performans Yönetiminde Değerlendirme ve Uygulamaları 
 

AMAÇ

 

İş hayatında oluşabilecek sağlığa yönelik risklerin işveren ve vekilleri açısından doğurabileceği hukuki sorunlar, başlangıçta alınması gereken tedbirler, kanun koyucunun aradığı altyapı ve teşkilat, işçi ve işverenden beklenen sorumluluklar ile adli ve idari yaptırımlar konularında katılımcıları bilgilendirmek / bilinçlendirmektir.

 

 

İÇERİK

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

İşyeri hekimleri

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar

İŞÇİLERİN HAKLARI

İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı

Ağır ve tehlikeli işler

Ağır ve tehlikeli işlerde rapor

On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor

ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİ

Devletin yetkisi

Yetkili makam ve memurlar

Yetkili memurların ödevi

Muafiyet

Diğer merciler tarafından yapılan teftişler

İşçi ve işverenin sorumluluğu

Zabıtanın yardımı

İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

 

 

KİMLER KATILMALI

 

İşverenler, işveren vekilleri, insan kaynakları birim sorumluları ve çalışanları, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik personel...