Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Muhasebeciler İçin Mizan Okuma



 
 

AMAÇ

 

 

 

İÇERİK

 

 • Mizan nedir ? Ne işe yarar?
 • Mizan bize hangi bilgileri verir?
 • Hesap planı niçin önemli?
 • Kasa,banka,çek ve diğer mevcutların tespiti ve kontrolü
 • Borç alacak kalemlerinin okunması, takibi, teyidi
 • Gelir gider hesaplarının kontrolü ve kıyaslanması
 • Avansların izlenmesi
 • İşletme personeli borçlarının takibi
 • Banka kredi ve faizlerinin izlenmesi
 • Kur değerlemelerinin izlenmesi
 • Gelecek ay ve yıl giderlerinin takibi
 • KDV devir,alacak ve indirimlerinin takibi
 • Sermaye,öz varlık ve diğer sermaye unsurlarının takibi
 • Maliyet tespitleri ve yansıtmalarının takibi
 • Ortak cari hesaplarının takibi
 • Kasa hesabında fazla borç bakiyesi,ters bakiye olup olmadığının takibi
 • Karşılaşılan yanlış kayıtlardan örnekler
 • Mizan bilgilerinin yönetimin kararlarına etkisi
 • Mizandan bilanço ve gelir tablosu çıkarılması

 

 

KİMLER KATILMALI

 

İşletmelerin Muhasebe birimlerinde çalışanlar, Muhasebenin tutulmasından ve kontrolünden sorumlu olanlar, Muhasebe Müdürleri, firma mali müşavirleri, işletme yöneticileri (işletme-iktisat-muhasebe-maliye okumuş olanlar) ve konuya ilgi duyup kendini geliştirmek isteyen genç girişimciler,kariyer basamaklarında yükselmek isteyen üniversite mezunları, SM,SMMM stajyerleri.







...