Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Etkili Lider Olmak için Etkili Eğitimci Olmak Atölyesi 
 

 

AMAÇ

Katılımcılara; çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış, bir eğitim programını planlayabilen, uygun eğitim ve değerlendirme yöntemlerini seçebilen ve etkin olarak kullanabilen eğitici vasfı kazandırmaktır.

 

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Eğitim yaklaşımdaki temel ilkeleri tanımlayabilecek,
 • Bir eğitimin öncesinde, sırasında ve sonrasında olumlu bir eğitim ortamını yaratabilecek ve sürdürebilecek,
 • Görsel-işitsel araç ve gereçleri uygun ve etkili biçimde hazırlayabilecek ve kullanabilecek,
 • Etkileşimli eğitim yöntemlerini amaca uygun olarak seçebilecek ve kullanabilecek,
 • Bir oturumun amaç ve öğrenim hedeflerini belirleyebilecek,
 • Bilgiye ve beceriye yönelik eğitim ve değerlendirme gereçlerini hazırlayabilecek,
 • Çeşitli eğitim tekniklerini yerinde ve birlikte kullanabilecek,
 • Eğitim sırasında ortaya çıkabilecek ve grup dinamiğini bozabilecek sorunlarla başa çıkabilecek,
 • Etkili bir sunum yapabilecektir.

 

İÇERİK

Giriş; Eğitim ve Öğretim

 • Eğitim
 • Eğitim ve Öğretim
 • Öğrenme
 • Beyin
 • Öğrenme Modeli
 • Öğrenme Aşamaları
 • Yetişkinlerin Özellikleri
 • Yetişkinler Nasıl Öğrenir
 • Öğrenme Engelleri

Eğitim Planlamasına Giriş

 • Sistematik Eğitim

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Eğitimin Tasarlanması

 • Müfredat Geliştirmek
 • Öğrenme Hedefleri
 • Program İçeriği ve Planlama
 • Eğitim Programını Geliştirmek için Gerekli Hususlar
 • Eğitim Oturumlarını Tasarlamak
 • Programı Detaylandırmak

Eğitimin Uygulanması

 • Eğitim Metotlarına Giriş
 • Eğitimin Bölümleri
 • Eğitim Tekniklerinin Kullanılması
 • Anlatım Yöntemi
 • Tartışma Yöntemi
 • Grup Çalışması Yöntemi
 • Vaka Çalışması Yöntemi
 • Rol / Oyun Yöntemi
 • Proje Çalışması Yöntemi
 • Deneme Yanılma Yöntemi

Sunum Teknikleri

 • Yansı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Sunum Adımları
 • Sunum Planlaması
 • Sunuma Hazırlanma
 • Aktarma
 • Soru Cevaplama
 • Pratik Yapma ve Tekrar Etme
 • Oturma Düzenleri

Eğitmen İletişimi

 • İletişim
 • Dinlemek
 • Dinleme Engeli
 • Sözcükler ve Ses
 • Beden Dili
 • Mizah
 • Geri Bildirim
 • Eğiticinin SWOT Analizi
 • Zor Katılımcılarla Başa Çıkmak

Değerlendirme

 • Eğitim Niye Değerlendirilir
 • Değerlendirme Kriterleri
 • Örnek Değerlendirme Çalışmaları
 • Eğitmenin Özdeğerlendirmesi
 • Altın Kurallar
 • Yapıcı Eleştiri

Proje Çalışması Sunumlarının Yapılması ve Genel Değerlendirme

 

 

 

KİMLER KATILMALI

Her seviyedeki yöneticiler ve liderler, eğiticilik vasfı kazanmak isteyenler, eğiticilik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve/veya güncelleştirmek isteyenler, eğitimin planlamasından ve/veya değerlendirmesinden sorumlu olanlar, eğiticilik alanında kendisini geliştirmek isteyenler

 

SÜRE

5 gün

 

AZAMİ KATILIMCI SAYISI

15

 

KOŞULLAR

 1. Katılımcılardan, program süresince eğitime aktif katılım halinde olmaları beklenecektir.
 2. Katılımcılardan, program süresince verilecek görevleri zamanında ve noksansız olarak yapmaları beklenecektir.
 3. Katılımcılardan, eğitim programı kapsamında bir proje çalışmasını başarıyla tamamlaması istenecektir. Bu kapsamda tüm katılımcılardan,  bir proje konusu seçmesi beklenecek, proje konularının katılımcıların iş yaşamlarında karşılaştıkları ihtiyaçlardan veya beklentilerinden alınması tercih edilecektir.
 4. Durumu uygun olan katılımcıların, hazırlayacakları proje çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını takiben kendi işyerlerinde uygulamalarına nezaret edilecek ve değerlendirme yapılacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR

 1. Eğitim saatleri ve tarihleri ilk oturumda, katılımcıların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yeniden gözden geçirilecektir.
 2. Proje çalışmalarını başarıyla tamamlayan bir katılımcıya, ?Eğitim Planlama ve Yönetimi? konusunda ücretsiz koçluk hizmeti verilecektir....