Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Beni Anlıyor musun? Seni Anlıyor muyum? Anlaşabiliyor muyuz? 
 

Her birimiz kendimizi en dogru ve etkili şekilde anlatmak isteriz. Daha doğrusu doğru anlaşılmak isteriz. Yanlış anlaşılmak ve veya kendimizi anlatamamak pek çok sorunun kaynağını oluşturmaktadır.

Katılımcıların  kendileriyle ve başkalarıyla iletişim kurmalarında etken olan temel kavramların incelenmesi ve sorunların aşılması konusunda yol gösterici olunmasının hedeflendiği bu eğitimin sonucunda katılımcılar kendi ilişkilerini daha bilinçli yönlendirebilecek ve bu sayede iş ve özel yaşantılarında olumlu yönde değişiklikler elde edebileceklerdir. 

Bu amaç doğrultusunda eğitim pogramında daha çok sorunlar ve çözümler üzerine yoğunlaşılmıştır.

 

İÇERİK

 

 1. Anlaşmayı sağlayan güç iletişimin bileşenleri
  • Tanımı
  • Özellikleri
  • Kaynak
  • Hedef
  • Mesaj
  • Sözsüz mesajlar

    

 2. İletişim sürecinde yaşanılanlar
  • Rasyonel bilgi verme ve alma
  • Kişisel bilgi verme ve alma
  • Duygu ve düşüncelerin anlatılması (ve /veya devreye girmesi) ve maceranın başlaması

    

 3.  Keyif ve sorun yumağı iletişim:
  • Bedenin ve sözsüz kaynağın yapıcılığı yıkıcılığı
  • Algı ve tutumların etkileri
  • Ben ve sen dili farkı
  • Farkında olma yeteneği
  • Mekan ve zaman kullanımı

    

 4.  Sorunları nasıl çözelim ne yapmalıyım
  • Dili etkili kullanmak
  • Duygu kontrolünü sağlamak
  • Yargı ve gözlemlerin sağlıklı aktarımı
  • İkna metotları

 ...