Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Yönetici Kişiliğini Geliştirmek 
 

AMAÇ

 

Yöneticilerin kişiliklerini, liderlik yetkinliklerini, kişisel güç ve etkinliklerini sürekli geliştirerek, sahip oldukları bilgi ve becerilerin düzeyini yükselterek, iş ve insan ilişkilerine yönelik tutumlarını olumlu yönde pekiştirerek daha başarılı sonuçlar almalarını sağlamaktır.

 

BU EĞİTİMİN SONUNDA KATILIMCILAR;

 • Yönetim teorilerini ve çağdaş yönetim yaklaşımlarını öğrenebilecekler
 • Planlama, organizasyon, koordinasyon ve kontrol bilgilerini geliştirebilecekler
 • Motivasyon, etkili iletişim, liderlik ve coaching kavramlarını tartışabilecekler
 • Sorun çözme, karar alma ve inisiyatif kullanma becerilerini kazanabilecekler
 • Ekip oluşturma ve ekip çalışması konusundaki becerilerini geliştirebilecekler
 • Zamanın verimli kullanımı, stresten yararlanma tekniklerini hayata geçirebileceklerdir

 

İÇERİK

 • Kendinizi ve Çevrenizi Tanımak
 • Özgüven Kazanmak
 • Yöneticilik Gücünü Geliştirmek ve Kullanmak
 • Kişisel Vizyon Sahibi Olmak
 • Kişisel Liderlik
 • Farklılıkları Yaşamak ve Yönetmek
 • Çatışma Ortamlarında Kazanmak
 • Duruma Göre Davranmak
 • Müzakere Edebilmek...