Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Profesyonel Yöneticilik 
 

AMAÇ


Yöneticilerin kişiliklerini, liderlik yetkinliklerini, kişisel güç ve etkinliklerini sürekli geliştirerek, sahip oldukları bilgi ve becerilerin düzeyini yükselterek, iş ve insan ilişkilerine yönelik tutumlarını olumlu yönde pekiştirerek daha başarılı sonuçlar almalarını sağlamaktır.


 
BU EĞİTİMİN SONUNDA KATILIMCILAR

 • Yönetim teorilerini ve çağdaş yönetim yaklaşımlarını öğrenecekler,
 • Planlama, organizasyon, koordinasyon ve kontrol bilgilerini geliştirebilecekler,
 • Motivasyon, etkili iletişim, liderlik ve coaching kavramlarını tartışabilecekler,
 • Sorun çözme, karar alma ve inisiyatif kullanma becerilerini kazanabilecekler,
 • Ekip oluşturma ve ekip çalışması konusundaki becerilerini geliştirebilecekler ve
 • Zamanın verimli kullanımı, stresten yararlanma tekniklerini hayata geçirebileceklerdir.

İÇERİK

 • Kendinizi ve Çevrenizi Tanımak
 • Özgüven Kazanmak
 • Yöneticilik Gücünü Geliştirmek ve Kullanmak
 • Kişisel Vizyon Sahibi Olmak
 • Kişisel Liderlik, Liderin görevleri ve sahip olması gereken vasıflar
 • Farklılıkları Yaşamak ve Yönetmek
 • Çatışma Ortamlarında Kazanmak
 • Duruma Göre Davranmak
 • Müzakere Edebilmek
 • Planlama, karar verme, koordinasyon
 • Personel Motivasyonu
 • Profesyonel yöneticinin ast ve üstleriyle olan iletişim ve davranış şekli
 • Yönetim Basamaklarında Yükselmek
 • Değişim Sürecinde Yaşamak
 • Kazanmak İçin Kaybetmeyi Öğrenmek
 • Tutum Geliştirmek

 

KİMLER KATILMALI

İmalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ yönetici ve idarecileri

 

BAŞVURU

KOSGEB MAlatya İŞletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü

1. Organize Sanayi Bölgesi İdare MErkezi - 44200 PK 256

MALATYA

 

Tel: 0 (422) 237 53 91 - 92 (PBX)

Faks: 0 (422) 237 53 93...