Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Yönetici Adayları için Yönetim Becerileri Geliştirmek 
 

Yöneticiler ve yönetici adaylarının yönetim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim programı

 • Yönetim ile ilgili temel kavramlar
 • Hiyerarşi ve organizasyonel yapılanma
 • Otoritenin tesis edilmesi
 • Personelin yönetimi ve astlar ile olan münasebetler
 • Sen-ben / biz anlayışları ve yaklaşım farkları
 • Çağdaş yönetim modelleri
 • Öğrenen organizasyonlar
 • Sağlıklı ve sağlıksız işletmelerin karşılaştırılması
 • Liderlik 
 • Eğiticilik becerileri
 • Stratejik iş planlaması
 • Yönetimde beyin fırtınası tekniğinin kullanılması
 • Modern pazarlama planlaması ve yönetimi
 • İşletme içerisinde sorun tarama, tespit etme, raporlama ve düzeltici tedbirlerin planlanması
 • Yazışma kuralları
 • Dosyalama ve arşivleme
 • Görgü ve protokol kuralları
 • Bilgi yönetimi ve güvenliği
 • Kriz yönetimi
 • Zor insanlarla başa çıkmak
 • Öfke kontrolü
 • Üst yönetim ile iyi ilişkiler tesis etmek
 • Kişisel imaj
 • Doğru ve etkili sunumlar yapmak
 • Kontrol ve denetim
 • Kendini tanımak
 • Geleceği planlamak
 • Kurumsallaşmak ve kurum kültürü yaratmak...