Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

Pazarlama Araştırmaları 
 

Planlama yapmak, tahmin yapmak, karar vermek ya da soruna çözüm bulmak değildir. Planlama yapmak, gelecekte olması istenilen durumlara varmak için dönemler itibarıyla ne yapmak gerektiğine karar vermektir.  İşletmelerde, üretim, finans, pazarlama gibi değişik seviyelerde planlama çalışmasına ihtiyaç duyulur. 

Pazarlama planı, işletme genel planının çatısı altında pazarlama bölümünün rol ve sorumluluklarını özetleyen, aynı zamanda işletmenin pazarlama kaynaklarını nasıl geliştirebileceğini ve kullanabileceğini gösteren bir plandır.  Pazarlama planlaması sürecinin ilk aşamasını da pazarlama araştırmaları oluşturur. Bu araştırmadan amaç dış çevrenin resminin çekimidir. Bu araştırmada analiz edilecek çevresel değişkenlerden birisi taleptir. Talep nicelik olarak incelenirken pazar potansiyeli, pazar payı ve satış tahminleri, nitelik olarak incelenirken tüketici davranışının ekonomik, psikolojik ve sosyal yönleri dikkate alınır. Böylece sadece neyin yapılması gerektiği değil, neyin yapılabilirliği de anlaşılacaktır.

Bu eğitimin amacı; büyüyen pazar ve rekabet karşısında firmaların pazarlama ve satış faaliyetlerini daha etkin kılmak, amaçlara en etkili şekilde ulaşılmasına yardımcı olmak, pazarlama yöneticilerinin motivasyon ve performanslarını yükseltmek, firma kârlılığını ve müşteri mutluluğunu sağlamaya yönelik stratejiler geliştirilmesi yönünde bir bilinçlenme ve alışkanlık kazandırmaktır.

 

İçerik

 • Pazarlama bilgi sistemi
 • Pazarlama araştırma konuları
  • Kantitatif araştırmalar
  • Kalitatif araştırmalar
 • Pazarlama araştırmalarının faydaları
 • Pazarlama araştırma süreci
 • Araştırmada güvenilirlik ve geçerlilik
 • Amaca göre araştırma türleri
 • Örnekleme
 • Pazardan veri toplanmasının geliştirilmesi
 • Pazar denetlemesi
 • Segmentasyon araştırması

 

Kimler Katılmalı

Şirketlerin pazarlama departmanlarında çalışanlar, şirket üst düzey yöneticileri, pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyenler...